Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Reklama
Nabór od 01.03.2023 do 24.04.2023 23:59
Krajowe Zrzeszenie LZS
Pomoc merytoryczna: biuro@rzadowyprogramklub.pl Pomoc techniczna dotycząca systemu AMODIT: pomoc@rzadowyprogramklub.pl
Łączny budżet nieznany
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Pierwszego marca o godzinie 13.45 ruszyła kolejna edycja Rządowego Programu KLUB.

Cele Programu „Klub” – edycja 2023:

  1. a) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
  2. b) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
  3. c) wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej polskiego sportu – klubów sportowych, w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
  4. d) inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
  5. e) stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania przez samorządy lokalne potencjału infrastrukturalnego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Podstawowe wymogi dla klubów:
• prowadzenie zarejestrowanej działalności przez min. 3 lata przed datą składania wniosku o dofinansowanie – wymagany wypis/wydruk z KRS lub ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą składania wniosku,
• łączna wysokość dotacji ze środków publicznych pozyskanych przez klub na zadania statutowe w roku poprzednim (2022) nie wyższa niż 200 tys. złotych – należy załączyć sprawozdanie finansowe za poprzedni rok (za 2022 rok) z wyszczególnieniem dotacji otrzymanych ze środków publicznych,

Uczestnikami zajęć oraz obozów sportowych realizowanych w ramach wsparcia mogą być wyłącznie dzieci i/lub młodzież w wieku do 18 roku życia.

Wniosek należy wypełnić i wysłać w elektronicznym systemie AMODIT oraz załączyć do niego wszystkie wymagane dokumenty wymienione w § 5 niniejszego Regulaminu. Logowanie do systemu następuje poprzez stronę https://rzadowyprogramklub.pl/złóż wniosek.

Ponieważ procedura przeprowadzania konkursu nie przewiduje – na żadnym z jego etapów, możliwości uzupełniania, korygowania, wymiany wniosków, dodatkowego załączania czy wymieniania dokumentów, wypełniony wniosek należy dokładnie sprawdzić przed wysłaniem. Należy się również upewnić, że zostały do niego dołączone wszystkie wymagane dokumenty.

Reklama