Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Węgiersko-polski program współpracy pozarządowej

Reklama
Nabór od 22.02.2023 do 31.03.2023 23:59
Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej
Łączny budżet 30 tys. EUR
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 1 tys. do 5 tys. EUR
Organizacje pozarządowe
Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ogłaszają konkurs zapraszając organizacje pozarządowe do udziału w Węgiersko-polskim Programie współpracy pozarządowej. Program ma na celu intensyfikację pozarządowej, obywatelskiej współpracy między naszymi krajami i lepsze wzajemne poznanie się.

Wniosek należy złożyć w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w języku węgierskim i polskim (czyli w obu językach) lub w języku angielskim. Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy info@hunginst.pl, podając kontakt do osoby odpowiedzialnej za projekt (imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu). Warunki konkursu są zawarte w Regulaminie poniżej.

Wnioski na projekty konkursowe mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje kościelne, szkoły, wyższe uczelnie i osoby fizyczne. Poszczególne projekty mogą powstać z udziałem zaangażowanych w nie partnerów z obu krajów. Wymagana liczba uczestników w realizacji projektu to co najmniej 1 partner węgierski i co najmniej 1 partner polski. Nie mogą przystąpić do konkursu partie polityczne i afiliowane przy nich organizacje młodzieżowe oraz związki zawodowe. Ponadto nie można ubiegać się o dofinansowanie na działalność gospodarczą.

Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek tylko w jednym kraju. Projekty mogą być zrealizowane w obu krajach niezależnie od miejsca złożenia wniosku.

Termin składania wniosku: 31 marca 2023 r. (piątek, do końca dnia)

Decyzja o dofinansowaniu złożonych projektów zostanie podjęta i ogłoszona na stronie internetowej Ambasady Węgier (https://varso.mfa.gov.hu/pol) do dnia 24 kwietnia 2023 r. Beneficjenci otrzymają informację pocztą elektroniczną na ich adres mailowy. Termin realizacji projektów, którym przyznano dofinansowanie: 15 listopada 2023 r.

W 2023 r. pula do rozdysponowania na dofinansowanie zakwalifikowanych projektów wynosi  30.000 EUR. Komisje przyznają bezzwrotne dofinansowania do złożonych projektów (wniosków). Na dofinansowanie jednego projektu może być przyznana kwota w granicach od 1.000 EUR do 5.000 EUR. Wnioskodawca jest zobowiązany do poniesienia co najmniej 10% kosztów ogólnych projektu jako wkład własny.

Reklama