Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert: „Opolskie dla mniejszości”

Reklama
Nabór od 22.02.2023 do 24.03.2023 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Informacje udzielane są w Biurze Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 17 w Opolu, adres e-mail: bdo@opolskie.pl, nr tel.: 77 44 67 847, nr tel.: 77 44 67 844.
Łączny budżet 350 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Mniejszości narodowe
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na terenie województwa opolskiego w 2023 roku pn. „Opolskie dla mniejszości”.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONKURSU
1. Rodzaj zadania (sfera pożytku publicznego):
Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

2. Numer i nazwa zadania priorytetowego, zgodnie z obowiązującym Programem współpracy:
4.1 Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz wielokulturowego charakteru województwa

3. Działania:
Organizacja wydarzeń i działań ukierunkowanych na pielęgnowanie wielokulturowego dziedzictwa oraz integracji międzykulturowej.

4. Cele oraz oczekiwania stawiane składanym ofertom:
1) Zadanie powinno być w całości poświęcone problematyce mniejszości narodowych, etnicznych lub społeczności posługującej się językiem regionalnym.
2) W realizacji zadania powinni uczestniczyć w sposób bezpośredni przedstawiciele mniejszości narodowych, etnicznych lub społeczności posługującej się językiem regionalnym.
3) Wyraźnym adresatem zadania powinna być konkretna mniejszość narodowa, etniczna lub społeczność posługująca się językiem regionalnym.
4) Zadanie powinno być realizowane poprzez organizację wydarzeń promujących podtrzymywanie tożsamości narodowej i etnicznej, integrację mniejszości narodowych i etnicznych lub społeczności posługującej się językiem regionalnym ze społecznością regionalną na terenie województwa opolskiego, a także kształtowanie postaw tolerancji i wzajemnego szacunku.
5) Zadanie powinno obejmować swoim zakresem współpracę różnych grup społecznych.
6) Zadanie powinno wpłynąć na rozwój świadomości społecznej mieszkańców województwa opolskiego w zakresie mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

5. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie:
1) powierzenia wykonania zadania, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji i/lub
2) wsparcia realizacji zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80% wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład własny Podmiotu. Wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego. Wkład niefinansowy może stanowić 100% wymaganego wkładu własnego Podmiotu.

6. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.

Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia oferty jest posiadanie konta w Aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl.

Termin składania ofert ustala się od dnia publikacji ogłoszenia do dnia 24.03.2023 r. do godz. 15:30.

Oferta składana w ramach konkursu określonego niniejszym ogłoszeniem winna zostać przygotowana i wysłana wyłącznie w Aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl.

Reklama