Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury...

Reklama
Pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2023 rok
Nabór od 22.02.2023 do 17.03.2023 23:59
Departament Kultury
Łączny budżet 1,015 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 5 tys. do 40 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2023 rok.

Celem zadania publicznego jest upowszechnianie folkloru związanego z województwem łódzkim oraz upowszechnianie kultury w nawiązaniu do historii województwa i pamięci historycznej.

Zadanie publiczne zgłaszane do otwartego konkursu ofert:

 

Zadanie nr 1

Master of KGW – zmagania kół gospodyń wiejskich

Cel zadania: organizacja pikniku sportowo-turystycznego.

W ramach zadania zostaną zorganizowane następujące działania:

 1. Piknik sportowo-turystyczny. Ma on odbyć się w jeden z wakacyjnych weekendów 2023 roku. Należy w jego ramach przewidzieć rywalizację kulinarno-zręcznościową KGW o „złotą patelnię”, występ artystyczny zespołu muzycznego, poczęstunek dla uczestników przygotowany przez koła gospodyń wiejskich oraz strefę atrakcji dla dzieci w postaci dmuchańców i animacji.  

Miejsce realizacji zadania: Powiat Brzeziński.

 

Zadanie nr 2

Opracowanie i wydrukowanie albumu z fotografiami (z XX wieku) Kutna i powiatu kutnowskiego

Cel zadania: stworzenie albumu pokazującego Kutno i powiat kutnowski w XX wieku.

W ramach zadania zostaną zorganizowane następujące działania:

 1. pozyskanie od mieszkańców regionu fotografii przedstawiających kutnowskie miejsca, wydarzenia i postacie z XX wieku,
 2. opracowanie merytoryczne fotografii, wykonanie projektu graficznego i wydrukowanie 1100 sztuk albumu z fotografiami,
 3. wydarzenia promujące wydanie albumu w każdej z 11 gmin powiatu kutnowskiego, podczas których zostaną przekazane albumy przybyłym mieszkańcom (100 szt. na gminę).

Miejsce realizacji zadania: powiat kutnowski (wszystkie jego 11 gmin).

 

Zadanie nr 3

Powiatowy Konkurs „Żołnierze Wyklęci – obudźcie Polskę!”

Cel zadania: edukacja dzieci i młodzieży z terenu powiatu łęczyckiego, pielęgnowanie historii województwa łódzkiego, ocalenie pamięci historycznej, propagowanie wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych oraz rozbudzenie zainteresowania historią.

W ramach zadania zostaną zorganizowane następujące działania:

 1. prelekcje poszerzające wiedzę o Żołnierzach Wyklętych połączone z następującymi po nich testami wiedzy. Wszyscy uczestnicy testów otrzymają upominki za udział, uczniowie którzy najlepiej go rozwiążą zostaną zaproszeni na podsumowanie konkursu
 2. konkurs wiedzy skierowany do klas V-VIII. Uczestniczyć ma w nim 11 szkół podstawowych, odbędzie się na Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Łokietka w Topili Królewskiej. Z każdej szkoły zostaną wyłonieni laureaci z najlepszym wynikiem testu, którzy otrzymają nagrody.

Miejsce realizacji zadania: szkoły podstawowe z powiatu łęczyckiego, szkoła podstawowa im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej, Województwo Łódzkie.

 

Zadanie nr 4

ŻYWE LEKCJE HISTORII Z UŁAŃSKĄ FANTAZJĄ W SIODLE

Cel zadania: przygotowanie Stowarzyszenia Hubalczycy do przeprowadzania żywych lekcji historii i umożliwienie ich organizacji podczas rekonstrukcji historycznych i wydarzeń plenerowych.

W ramach zadania zostaną zorganizowane następujące działania:

 1. zlecenie usługi wykonania mobilnych plansz historycznych, na których umieszczone zostaną informacje i fotokopie pamiątek o mjr Henryku Dobrzańskim „HUBALU” i jego żołnierzach, zgromadzonych przez Stowarzyszenie Hubalczycy 1939-1940,
 2. zakup 2 kompletów umundurowania ułana z okresu II Wojny Światowej,
 3. zakup kompletnego rzędu wojskowego,
 4. zakup drewnianego konia ćwiczebnego, przystosowanego do założenia siodła i ćwiczenia cięć szablą i lancą,
 5. zakup lancy francuskiej z proporcem, używanej przez ułanów Wojska Polskiego przed II Wojną Światową,
 6. zlecenie opracowania graficznego, składu i druku materiałów edukacyjnych.

Miejsce realizacji zadania: powiat opoczyński, głównie siedziba Stowarzyszenia Hubalczycy 1939-1940  w powiecie opoczyńskim, Gmina Poświętne, 26-315 Poświętne, ul. Mostowa 2.

 

Zadanie nr 5

Pajęczno – moje miasto, mój dom, moja historia…

Cel zadania: zwiększenie świadomości historycznej, pogłębienie wiedzy na temat kultury i lokalnej tradycji.

W ramach zadania zostaną zorganizowane następujące działania:

 1. spotkania historyczne,
 2. konkurs dla mieszkańców na wspomnienia z przeszłości,
 3. nagranie i opublikowanie dwóch filmów edukacyjnych na temat lokalnej historii,
 4. opracowanie, opublikowanie i upowszechnienie książki o tematyce historyczno-kulturowej w nakładzie 1000 egzemplarzy. W publikacji zamieszczone zostaną wspomnienia mieszkańców, stare fotografie, mapki z zaznaczonymi miejscami ważnymi dla lokalnej historii i kultury, legendy i opowieści.

Miejsce realizacji zadania: miasto i gmina Pajęczno, powiat pajęczański, województwo łódzkie.

 

Zadanie nr 6

Powstańcy Styczniowi – bohaterowie walki o naszą wolność

Cel zadania: budowa pamięci zbiorowej poprzez popularyzację wiedzy na temat wydarzeń powstania styczniowego w wymiarze lokalnym.

W ramach zadania zostaną zorganizowane następujące działania:

 1. warsztaty edukacyjne w formie gry terenowej quiz questing pod tytułem: „Ścieżką powstania styczniowego w gminie Dalików”,
 2. konkurs plastyczny i fotograficzny z nagrodami dla uczniów szkoły podstawowej w Dalikowie, o tematyce związanej z walką Polski o niepodległość,
 3. rekonstrukcja historyczna bitwy, która rozegrała się pod Dalikowem 10 września 1863 r.,
 4. zakup roll-upa z herbem Powstańców Styczniowych oraz banneru przedstawiającego bitwę pod Dalikowem
 5. promocja projektu, w tym filmowa rejestracja rekonstrukcji historycznej.   

Miejsce realizacji zadania: Gmina Dalików.

 

Zadanie nr 7

PAROSTATKIEM PO WARCIE CZYLI ŁÓDZKIE ŚPIEWA W UNIEJOWIE

Cel zadania: prezentacja dorobku artystów związanych z województwem łódzkim, oraz integracja i rozwijanie potencjału artystycznego wśród 50 uczestników projektu, w tym minimum 8 uczestników z niepełnosprawnością poprzez przeprowadzenie cyklu warsztatów rozwijających zdolności oraz kompetencje beneficjentów. Realizacja zadania przypadnie na okres od 01.09.2023 r. do 31.12.2023 r.

W ramach zadania zostaną zorganizowane następujące działania:

 1. warsztaty wokalno-instrumentalne (59 godzin łącznie z koncertem) przygotowujące do koncertu, prowadzone przez specjalistów z doświadczeniem artystycznym, terapeutycznym oraz pedagogicznym. Towarzyszyć im będzie zespół instrumentalistów – akompaniatorów (6 osób),
 2. 2-godzinny koncert wokalno-instrumentalny ze znanymi w Polsce artystami związanymi z województwem łódzkim (minimum 2 osoby), który zostanie nagrany i utrwalony na płytach DVD. Płyty trafią do placówek, z których pochodzić będą beneficjenci.

Miejsce realizacji zadania: Warsztaty: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie, Dom Pracy Twórczej w Uniejowie, Szkoła Podstawowa w Uniejowie; Koncert: Aparthotel Termy Uniejów lub Kolegiata Uniejowska.

 

Zadanie nr 8

Lokalne, regionalne, tradycyjne i rodzinne spotkania w powiecie poddębickim

Cel zadania: promocja tradycji ludowych z wykorzystaniem dziedzictwa narodowego reprezentowanego przez koła gospodyń wiejskich, zespoły ludowe i lokalnych artystów oraz integracja mieszkańców powiatu poddębickiego, budowa więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie czasu połączonego z udziałem w licznych konkursach i zabawach.

W ramach zadania zostaną zorganizowane następujące działania:

 1. organizacja czterech spotkań obejmujących swoim zasięgiem wszystkie sześć gmin wchodzących w skład powiatu poddębickiego. W ich trakcie miejsce będą miały konkursy dla rodzin, przewidziane będą nagrody i upominki. W spotkaniach uczestnikami będą mieszkańcy, koła gospodyń wiejskich, lokalni artyści i zespoły ludowe.     

Miejsce realizacji zadania:

 1. Spotkanie w gminie Poddębice, powiat poddębicki, woj. łódzkie
 2. Spotkanie w gminie Uniejów, powiat poddębicki, woj. łódzkie
 3. Spotkanie w gminie Zadzim, powiat poddębicki, woj. łódzkie (dla mieszkańców gmin Zadzim i Pęczniew)
 4. Spotkanie w gminie Dalików, powiat poddębicki, woj. łódzkie (dla mieszkańców gmin Dalików i Wartkowice)

 

Zadanie nr 9

Powiatowy Konkurs pn. „Historyczne znaczenie nazwy naszej miejscowości”

Cel zadania: edukacja dzieci i młodzieży, pielęgnowanie historii województwa łódzkiego, ocalenie pamięci historycznej, a także propagowanie wiedzy na temat pochodzenia nazw miejscowości, w której mieszkają oraz rozbudzenie zainteresowania historią.

W ramach zadania zostaną zorganizowane następujące działania:

 1. organizacja konkursu. Zadaniem uczestnika będzie przygotowanie informacji o wybranej miejscowości z terenu powiatu, z uwzględnieniem jej historycznej nazwy i ciekawostek związanych zarówno z nazwą jak i jej mieszkańcami. Konkurs kierowany jest do klas V - VIII i obejmie swym zasięgiem grupę ok. 1000 uczniów, zaproszonych z 15 szkół podstawowych z powiatu poddębickiego.  Uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe upominki za udział w konkursie, zaś najciekawsze prace zostaną nagrodzone przez jury. Na spotkanie podsumowujące konkurs, które odbędzie się w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Poddębicach zostanie zaproszonych około 50 uczniów.

Miejsce realizacji zadania: Szkoły Podstawowe z Powiatu Poddębickiego, Starostwo Powiatowe w Poddębicach, Województwo Łódzkie.

 

Zadanie nr 10

Naprzód marsz!

Cel zadania: upowszechnienie i podtrzymanie lokalnej tradycji musztry paradnej związanej z funkcjonowaniem organizacji mundurowych na terenie gminy Kamieńsk oraz podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w sztuce musztry paradnej.

W ramach zadania zostaną zorganizowane następujące działania:

 1. warsztaty z musztry zespołowej dla mieszkańców gminy Kamieńsk i gmin sąsiednich. Przewidziana jest organizacja około 50 godzin zajęć – średnio 2,5 godziny tygodniowo przez okres 5 miesięcy. Obejmować będą część teoretyczną i praktyczną.

Miejsce realizacji zadania: gmina Kamieńsk

 

Zadanie nr 11

Relaks dla duszy, gdy przedszkolak w tańcu się poruszy

Cel zadania: edukacja mieszkańców, a w szczególności dzieci w tańcach ludowych ziemi radomszczańskiej.

W ramach zadania zostaną zorganizowane następujące działania:

 1. organizacja zajęć tanecznych dla 200 dzieci z Publicznego Przedszkola nr 9 w Radomsku (8 grup po 25 osób). Każda z grup będzie miała zajęcia 2 razy w tygodniu po pół godziny.
 2. letni piknik taneczny, na którym dzieci zaprezentują swoje taneczne umiejętności. Po prezentacji nastąpi wręczenie pamiątkowych dyplomów i medali oraz wspólne zabawy sportowe z animatorami.

Miejsce realizacji zadania: Publiczne Przedszkole nr 9; ul. Sokola 2, 97-500 Radomsko

 

Zadanie nr 12

Tradycja muzykowania instrumentalnego na terenie gminy Kamieńsk

Cel zadania: propagowanie kultury i wzmocnienie procesów budowania tożsamości lokalnej związanej z ponad stuletnią tradycją muzykowania instrumentalnego na terenie gminy Kamieńsk.

W ramach zadania zostaną zorganizowane następujące działania:

 1. warsztaty nauki gry na instrumentach dętych dla mieszkańców gminy Kamieńsk oraz gmin sąsiednich (łącznie około 240 godzin zajęć – średnio 3 spotkania tygodniowo przez okres 6 miesięcy),
 2. wizyta studyjna w siedzibie innej orkiestry dętej połączona z warsztatami instrumentalnymi,
 3. zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych,
 4. wspólny koncert uczestników podsumowujący projekt.

Miejsce realizacji zadania: Dom Ludowy w Kamieńsku (z wyjątkiem wizyty studyjnej).

 

Zadanie nr 13

Szlakiem kultury i smaków naszego województwa

Cel zadania: rozwijanie talentów muzycznych, manualnych i kulinarnych oraz atrakcyjne spożytkowanie czasu wolnego mieszkańców powiatu skierniewickiego.

W ramach zadania zostaną zorganizowane następujące działania:

 1. kilkudniowe warsztaty wokalno-muzyczne o charakterze folklorystycznym wpisującym się w tradycje ludowe regionu. Zajęcia skierowane będą do dwóch grup: dzieci oraz młodzieży i osób dorosłych, które będą mgły szlifować swój warsztat wokalny i muzyczny pod okiem instruktorów i przy akompaniamencie kapeli ludowej. Uczestnicy warsztatów będą mogli zgłębić tajniki pracy z głosem i instrumentami muzycznymi oraz zapoznać się z folklorem danego regionu etnograficznego.
 2. zakup sprzętu i akcesoriów muzycznych,
 3. warsztaty kulinarne dla członkiń kół gospodyń wiejskich, prowadzone przez profesjonalnych kucharzy,
 4. warsztaty hafciarskie prowadzone przez lokalnych twórców ludowych, którzy zaprezentują uczestnikom techniki haftu ręcznego i maszynowego. Efektem zajęć będzie stworzenie chorągwi z elementami tradycyjnego wzornictwa ludowego,
 5. wycieczki krajobrazowe na terenie województwa łódzkiego dla mieszkańców powiatu skierniewickiego,
 6. koncert muzyczny podsumowujący realizację zadania, na którym wystąpią uczestnicy warsztatów muzycznych, zaś koła gospodyń wiejskich przygotują poczęstunek.

W każdym rodzaju warsztatów weźmie udział ok. 20 osób. W wycieczkach udział weźmie łącznie ok. 40 osób, natomiast w koncercie 150 osób. Planowana liczba odbiorców to ok. 250 osób, w tym dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

Miejsce realizacji zadania: na terenie gmin powiatu skierniewickiego (warsztaty muzyczne i hafciarskie oraz koncert), a także na terenie województwa łódzkiego (wycieczka, warsztaty kulinarne).

 

Zadanie nr 14

Ludowe inspiracje

Cel zadania: poprawa dostępności do dziedziny sztuki jaką jest rękodzieło ludowe, poszerzenie oferty szkół o warsztaty malarskie,  przeciwdziałanie napływowi masowej produkcji dalekowschodniej, poprawa świadomości i historycznego znaczenia sztuki lokalnej.

W ramach zadania zostaną zorganizowane następujące działania:

 1. organizacja i wykonanie 10 warsztatów malarskich w szkołach podstawowych na terenie powiatu skierniewickiego. Realizacja każdego warsztatu podzielona będzie na trzy etapy: a) część teoretyczna: rys historyczny, teoretyczne podstawy malarstwa; b) część praktyczna: realizacja warsztatów; c) część wystawowa.

Miejsce realizacji zadania: 10 szkół podstawowych z terenu powiatu skierniewickiego.

 

Zadanie nr 15

Przy jednym stole #MadeInWieluń

Cel zadania: wzmocnienie tożsamości kulturowej mieszkańców ziemi wieluńskiej oraz zaangażowanie ich do uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym.

W ramach zadania zostaną zorganizowane następujące działania:

 1. warsztaty kulinarne - podczas warsztatów Koła Gospodyń Wiejskich we współpracy z młodym pokoleniem przy użyciu lokalnych, tradycyjnych produktów przygotują potrawy, które będzie można nieodpłatnie degustować podczas kiermaszy
 2. kiermasze lokalnych, tradycyjnych smaków
 3. powstanie publikacji promującej tradycje kulinarne i rzemieślnicze ziemi wieluńskiej.

Miejsce realizacji zadania: powiat wieluński.

 

Zadanie nr 16

Parada konna jeźdźców oraz piknik przy muzyce Country

Cel zadania: popularyzowanie wśród mieszkańców aktywnego wypoczynku, sprzyjanie dzieleniu się wiedzą i dobrymi praktykami przez miłośników koni w atmosferze pikniku i muzyki country.

W ramach zadania zostaną zorganizowane następujące działania:

 1. otwarta jednodniowa impreza plenerowa o charakterze rekreacyjnym z elementami rywalizacji wśród koniarzy, podczas której mieszkańcy i miłośnicy koni będą mogli podziwiać kunszt powożenia i konie podczas konnej parady. Parada bryczek i jeźdźców przemieści się ulicami miasta Wieruszowa i okolicy, będzie okazją do zaprezentowania się koniarzy w odświętnej oprawie, którzy przewiozą zaproszonych gości i mieszkańców do miejsca docelowego imprezy. Dopełnieniem parady będzie spełnienie wymogu zabezpieczenia przeprowadzenia imprezy powodującej utrudnienia w ruchu; zabezpieczenie przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego w miejscu przemarszu imprezy. W dalszej części impreza będzie przebiegać na terenie rekreacyjno-sportowym przy ulicy Kępińskiej w Wieruszowie (użyczenie) podczas której planuje się: a) prezentację zaprzęgów - nagrodzenie uczestników (powożących i konie); b) prezentację jeźdźców w siodle - nagrodzenie uczestników (jeźdźcy i konie), c) pokazy kaskaderskie w stylu Western; d) występ muzyczny lokalnego zespołu ludowego; e) występ muzyczny zespołu Country; f) zabawa taneczna i piknik przy muzyce Country dla mieszkańców.

Miejsce realizacji zadania: parada - ulice Wieruszowa (Kępińska, Podzamcze, Wrocławska, Rynek, Warszawska, Kuźnicka i inne); piknik rekreacyjno-muzyczny - teren miejski rekreacyjno-sportowy przy ulicy Kępińskiej w Wieruszowie; własność - Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Wieruszowie.

 

Zadanie nr 17

„Wszyscy jesteśmy harcerzami” – organizacja zlotu harcerzy i zuchów powiatu bełchatowskiego

Cel zadania: promowanie historii harcerstwa na terenie powiatu bełchatowskiego. Integracja zuchów, harcerzy, instruktorów, rodziców oraz osób związanych w przeszłości z ruchem harcerskim, promocja pozytywnych postaw

W ramach zadania zostaną zorganizowane następujące działania:

 1. zlot harcerzy i zuchów powiatu bełchatowskiego. W jego ramach przewiduje się organizację gry terenowej nawiązującej do historii oraz walorów turystycznych i krajoznawczych ziemi szczercowskiej, prelekcje i wykłady, plenerową wystawę zdjęć historycznych ruchu harcerskiego, wspólny obiad nawiązujący do lokalnej tradycji kulinarnej opartej na produktach regionu łódzkiego, tradycyjne harcerskie zabawy przy ognisku i finałowy koncert uznanego zespołu „Wszyscy byliśmy harcerzami”
 2. uwiecznienie wydarzenia  z postaci filmu lub albumu z pamiątkowymi zdjęciami.

Miejsce realizacji zadania:

 1. 97-420 Szczerców, kompleks sportowo – rekreacyjny mad rzeką Widawką,
 2. Amfiteatr „Wyspa”
 3. Budynek szkolny przy ul. Rzecznej 7

 

Zadanie nr 18

Poznaję Łobyczaje!

Cel zadania: Projekt ma charakter edukacyjny, przyczyni się również do integracji i aktywizacji społecznej mieszkańców poprzez ich udział w cyklu warsztatów dotyczących tańca ludowego – w szczególności łowickiego, oraz kultury łowickiej.

W ramach zadania zostaną zorganizowane następujące działania:

 1. cykl warsztatów dotyczących nauki łowickiego tańca ludowego, skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi informacjami o folklorze łowickim, strojach łowickich, a następnie krokami i figurami w wybranych układach tańca łowickiego ludowego i zabaw tanecznych z nim związanych. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z przyśpiewkami oraz pieśniami ludowymi, poznają tradycje ludowe, zwyczaje oraz obrzędy. Do zajęć włączone będą także elementy rozgrzewki, jako ćwiczenia z rozciągania (stretchingu). Podczas zajęć będzie obecna muzyka na żywo, która będą wykonywać artyści ludowi,
 2. zajęcia dotyczące nauki ludowego rękodzielnictwa – uczestnicy warsztatów artystycznych poznają sztukę tworzenia wycinanek łowickich, ich charakterystycznych barw i misternych kształtów. Uczestnicy stworzą własne, motywy, które oprawione zostaną w ramki. Planuje się organizację ośmiu jednogodzinnych warsztatów w ciągu 2 miesięcy, które odbywałyby się raz w tygodniu. Pierwsze zajęcia będą połączone z mini piknikiem integracyjnym. W przypadku dzieci i młodzieży w prowadzeniu zajęć kadrze będą pomagać wolontariusze.
 3. odwiedzenie Muzeum w Łowiczu i zapoznanie z historią Łowicza, łowickiego regionu.  

Miejsce realizacji zadania: II LO w Łowiczu i ZSiPLWŁ w Łowiczu, ul. Ułańska 2, 99-400 Łowicz, Działka nr 3241/3 w obrębie geodezyjnym 0002 Bartkowice. Muzeum w Łowiczu.

 

Zadanie nr 19

Tradycja i folklor w służbie społeczeństwu powiatu piotrkowskiego – pikniki krzewiące folklor

Cel zadania: promocja miejscowego folkloru i tradycji wśród mieszkańców powiatu piotrkowskiego. Zachęcenie mieszkańców powiatu piotrkowskiego do włączenia się w działania tradycyjnych organizacji, poznanie folkloru i tradycji oraz wspólna integracja międzygminna.

W ramach zadania zostaną zorganizowane następujące działania:

 1. 3 pikniki krzewiące folklor i tradycję wśród mieszkańców powiatu piotrkowskiego. W ramach każdego pikniku przewidziane są: a) prezentacja dorobku i historii Kół Gospodyń Wiejskich z danego terenu poprzez udostępnienie swoich kronik do oglądania, prezentacja przez nie potraw regionalnych; b) konkurs na tradycyjną potrawę, w którym mieszkańcy w liczbie 15 osób wybranych z uczestników pikniku będą mogli degustować i zagłosować na daną potrawę; c) prezentacja historii i dorobku Ochotniczych Straży Pożarnych z danej gminy, poprzez pokazanie starych sprzętów (sikawek i wozów) i kronik, pokazy wozów, gaszenia oraz zawody sprawnościowe między jednostkami, występy strażackich orkiestr dętych; d) występy zespołów ludowych działających na danym terenie; e) zachęcenie mieszkańców do oddawania krwi - w pikniki włączą się grupy honorowych krwiodawców działające na danych terenach; f) atrakcje dla dzieci (dmuchańce, malowanie twarzy); g) kino na leżakach. Terminy pikników zostaną zaplanowane po konsultacjach z lokalnymi Honorowymi Dawcami Krwi i możliwością urządzenia zbiórki krwi i pokazania dorobku poszczególnych Klubów Dawców na piknikach. Przewiduje się udział ok. 300 osób na każdym z pikników.

Miejsce realizacji zadania: Moszczenica, Sulejów, Wolbórz.

 

Zadanie nr 20

NA LUDOWĄ NUTĘ – FESTIWAL TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

Cel zadania: integracja mieszkańców z Gminy Gorzkowice i okolic oraz promocja miejscowego folkloru i tradycji.

W ramach zadania zostaną zorganizowane następujące działania:

 1. jednodniowa, bezpłatna impreza kulturalna w Gorzkowicach. W jej ramach planuje się: a) zaproszenie 10 zespołów; b) prezentacje przez koła gospodyń wiejskich lokalnych potraw – zapewnienie 15 stołów wystawienniczych oraz produktów do przygotowania oferty kulinarnej; c) wręczenie nagród za udział i prezentacje. Uczestnicy (zespoły i koła gospodyń wiejskich) będą mieli zapewniony transport na miejsce wydarzenia. Planowana liczba odbiorców bezpośrednich: 500 osób; planowany termin wydarzenia: czerwiec 2023 r. 

Miejsce realizacji zadania: Boisko sportowe w Gorzkowicach

 

Zadanie nr 21

„SPOTKAJMY SIĘ!” – Orkiestra Wojskowa i Orkiestra Kolejowa

Cel zadania: popularyzacja i zwiększenie zainteresowania oryginalną formą muzyki wykonywanej przez orkiestry dęte; zaprezentowanie dorobku orkiestr, konfrontacja poszukiwań repertuarowych i osiągnięć wykonawczych oraz inspirowanie nowych kierunków i form działania.

W ramach zadania zostaną zorganizowane następujące działania:

 1. spotkanie Orkiestry Wojskowej i Orkiestry Kolejowej w Zduńskiej Woli. Wydarzenie nie będzie miało charakteru konkursu. Podczas imprezy zaprezentowany zostanie profesjonalny pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Wojskowej, a całość prezentacji odbywać się będzie w rytm muzyki marszowej. Wydarzeniu towarzyszyć będą koncerty muzyki rozrywkowej, popularnej, filmowej, standardy i szlagiery światowe. Podczas wydarzenia planowany jest piknik rodzinny z atrakcjami, m.in.: prezentacją dorobku kół gospodyń wiejskich, wesołym miasteczkiem, animacjami dla dzieci. Dla uczestników wydarzenia przygotowana zostanie wojskowa grochówka z kotła.

Miejsce realizacji zadania: Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41, 98-220 Zduńska Wola.

 

Zadanie nr 22

„Wieczorek z kulturą – w teatrze i filharmonii”

Cel zadania: rozkrzewienie kultury w nawiązaniu do historii województwa i pamięci historycznej wśród mieszkańców województwa łódzkiego.

W ramach zadania zostaną zorganizowane następujące działania:

 1. 8 bezpłatnych wyjazdów do łódzkich teatrów i filharmonii dla mieszkańców powiatu zgierskiego. Zadanie uwzględniać będzie bogaty repertuar łódzkich teatrów oraz filharmonii odnoszący się do dzieł polskich twórców oraz korespondujący z dziedzictwem województwa łódzkiego. Zapewnione zostaną autokar, ubezpieczenie oraz bilety. Założeniem projektu jest, aby wzięły w nim udział szczególnie osoby starsze, niepełnosprawne, samotne i defaworyzowane.

Miejsce realizacji zadania: łódzkie teatry i Filharmonia.

 

Zadanie nr 23

Tradycja warzenia piwa w Piotrkowie Trybunalskim – album upamiętniający historię braci Span.

Cel zadania: Historia i tradycja warzenia piwa w czasach do XIV do XX wieku.

W ramach zadania zostaną zorganizowane następujące działania:

 1. wydanie albumu przypominającego historię i tradycję warzenia piwa w czasach od XIV do XX wieku. Mieszkańcy otrzymają go za darmo podczas spotkań autorskich.

Miejsce realizacji zadania: województwo łódzkie

 

Zadanie nr 24

Z KULTURĄ ZA PAN BRAT

Cel zadania: efektywne i atrakcyjne zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom, młodzieży, dorosłym oraz seniorom poprzez udział w projektach kulturalnych, podtrzymujących pamięć historyczną. Poszerzenie wiedzy o tematyce muzycznej, artystycznej, regionalnej i historycznej.

W ramach zadania zostaną zorganizowane następujące działania:

 1. tematyczne zajęcia artystyczno-instrumentalno-muzyczne skierowane do dzieci, młodzieży oraz dorosłych uzdolnionych artystycznie, instrumentalnie i muzycznie (około 20 osób), którzy będą mogli szlifować swój warsztat muzyczny, instrumentalny i artystyczny pod okiem instruktorów, specjalistów,
 2. wydarzenie muzyczne: piknik-biesiada-przegląd-koncert piosenek polskich, filmowych bądź kolęd i pastorałek (dla około 490 osób), który będzie wydarzeniem plenerowym bądź zostanie zaprezentowany w obiekcie na terenie Powiatu Bełchatowskiego, Wydarzenie to skierowane będzie do małych i dużych mieszkańców Powiatu Bełchatowskiego,
 3. na terenie województwa łódzkiego dla mieszkańców Powiatu Bełchatowskiego zostanie zorganizowana wycieczka upowszechniająca kulturę i historię regionu (około 40 osób).

Miejsce realizacji zadania: gminy Powiatu Bełchatowskiego

 

Zadanie nr 25

Rodzinny Festyn Ludowy „Zielone Świątki”

Cel zadania: integracja lokalnej społeczności oraz promocja kultury ludowej.

W ramach zadania zostaną zorganizowane następujące działania:

 1. festyn rodzinny z okazji „Zielonych Świątek” przypadających na dzień 28 maja 2023 roku. Głównym punktem wydarzenia będzie przegląd zespołów i kapel folklorystycznych. Planowane są atrakcje dla dzieci, poczęstunek, konkursy z nagrodami, organizacja stoisk kół gospodyń wiejskich z powiatu łaskiego, oraz pokazy ochotniczych straży pożarnych.

Miejscem realizacji: jedno z Sołectw na terenie gminy Sędziejowice.

 

Zadanie nr 26

Pofolklorujmy razem

Cel zadnia: upowszechnianie bogatego folkloru, rękodzieła i obrzędów ludowych związanych  z województwem łódzkim, a w szczególności z ziemią łowicką.

W ramach zadania zostaną zorganizowane następujące działania:

 1. warsztaty tańca ludowego z elementami obrzędów ludowych oraz rękodzieła (wycinankarstwo, rzeźbiarstwo i garncarstwo ludowe) w podziale na 2 kategorie wiekowe (dzieci i dorosłych). Zajęcia taneczne i rękodzielnicze w grupach do 20 osób. Zakres warsztatów: a) nauka tańców ludowych z obrzędami związanych z ziemią łowicką (10 zajęć po 2 godziny dla każdej grupy), b) warsztaty wycinankarstwa związanego z ziemią łowicką prowadzone przez twórców ludowych (5 zajęć po 2 godziny dla każdej grupy), c) warsztaty garncarstwa związanego z ziemią łowicką prowadzone przez twórców ludowych (5 zajęć po 2 godziny dla każdej grupy).
 2. uroczyste zakończenie w formie Folk-pikniku na ludową nutę z prezentacją efektów nauki tańca oraz wyrobów rękodzielniczych uczestników projektu. Impreza otwarta dla wszystkich mieszkańców Miasta Łowicza i powiatu łowickiego.

Miejsce realizacji zadania: 1) nauka tańca i warsztaty rękodzielnicze: pomieszczenia wynajęte na ten cel na terenie Miasta Łowicza, 2) Folk-piknik: Lasek Miejski w Łowiczu lub plaża nad Bzurą w zależności od dostępności.

 

Zadanie nr 27

Szlifiernia folkloru, tradycji i kultury

Cel zadnia: zachowanie i kultywowanie lokalnych tradycji muzycznych, dbałość o popularyzację najstarszego ludowego repertuaru muzycznego, doskonalenie nabytych we wstępnym etapie kształcenia umiejętności gry i kompetencji niezbędnych do muzykowania na tradycyjnych ludowych instrumentach, popularyzacja dziedzictwa kulturowego regionu oraz wzmacnianie trwałości tradycji ludowych wśród lokalnej społeczności mającej ograniczony dostęp do wydarzeń kulturalnych.

W ramach zadania zostaną zorganizowane następujące działania:

 1. 10 warsztatów rękodzielniczych dla różnych grup wiekowych. Efekt prac z warsztatów zostanie zaprezentowany podczas finałowego spotkania w formie wystawy,
 2. zajęcia wokalne dla 5 kół gospodyń wiejskich z powiatu piotrkowskiego, które opracowały tradycyjny repertuar pieśni ludowych przywołując tym samym z pamięci pieśni i przyśpiewki z dzieciństwa, na finałowym spotkaniu zaprezentowany zostanie efekt warsztatów muzycznych, gdzie każde z kół przedstawi po dwa utwory zaśpiewane wraz z profesjonalnymi muzykami,
 3. spotkanie finałowe dla 250 osób. W jego ramach przewiduje się: prelekcje, warsztaty, możliwość poznania dobrych praktyk, występ zespołów kultywujących kulturę ludową i folklor zarówno w brzmieniu, jak i wizualnej prezentacji scenicznej wykonawców, wspólne śpiewanie utworów ludowych wraz z zespołem folklorystycznym przy wykorzystaniu regionalnych, unikalnych instrumentów ludowych. Dla wszystkich uczestników spotkania zapewniony będzie poczęstunek przygotowany przez koła gospodyń wiejskich. Projekt uświetni wystawa prac artystów powiatu piotrkowskiego, odzwierciedlających w swoich pracach kulturę,
 4. nagranie filmu promocyjnego z wydarzenia promującego efekty projektowe i wyjątkowość kulturalną ziemi piotrkowskiej.

Miejsce realizacji zadania: Powiat Piotrkowski.

 

Środki publiczne przeznaczone na realizację zadania w niniejszym konkursie stanowią kwotę 1 015 490,00 zł.

 

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Województwa Łódzkiego lub na rzecz Województwa Łódzkiego zgodnie z opisem zadania wskazanym w treści ogłoszenia,
 2. są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze właściwym najpóźniej w dniu składania oferty,
 3. ich działalność statutowa, w tym w szczególności cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami otwartego konkursu ofert (Na etapie składania oferty powyższe kryterium weryfikowane będzie m.in. na podstawie podpisanego przez oferenta oświadczenia znajdującego się pod ofertą. W przypadku powzięcia na etapie oceny formalnej, merytorycznej lub na etapie podpisywania umowy wiedzy, iż złożone przez oferenta oświadczenie nie jest zgodne ze stanem faktycznym brak będzie podstawy prawnej do podpisania umowy. W sytuacji jeśli niezgodność oświadczenia ze stanem faktycznym zostanie stwierdzona po podpisaniu umowy dotacja może zostać uznana za pobraną nienależnie w rozumieniu art. 252 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),
 4. złożą w elektronicznym generatorze wniosków https://witkac.pl/ poprawnie wypełnioną ofertę uwzględniając pkt. II.3.7 i II.3.8 ogłoszenia oraz potwierdzenie złożenia oferty.

 

Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 15.05.2023 r. i kończy nie później niż 31.12.2023 r.

 

Do konkursu każdy oferent może złożyć 1 ofertę na jedno zadanie wskazane w pkt I.2. niniejszego ogłoszenia. Dopuszcza się możliwość złożenia więcej niż 1 oferty przez podmioty posiadające, utworzone zgodnie z prawem i aktami założycielskimi, filie, oddziały, hufce, koła i inne jednostki terenowe, przy czym środki z dotacji winny być przeznaczone na wykonanie zadania przez jednostkę terenową. Dotyczy to ofert składanych samodzielnie jak i ofert wspólnych. Za ofertę uznaje się ofertę złożoną w elektronicznym generatorze wniosków https://witkac.pl/ wraz z potwierdzeniem jej złożenia.

 

Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków https://witkac.pl/, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.03.2023 r. do godz. 23:59:59.

 

Do dnia 24.03.2023 r. do godziny 16:00 należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8 potwierdzenie złożenia oferty, wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków https://witkac.pl/. O terminie złożenia potwierdzenia złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (niezależnie od daty stempla pocztowego).

 

Do potwierdzenia złożenia oferty należy załączyć zgodę właściciela terenu na realizację zadania w miejscu wskazanym w pkt I.2 niniejszego ogłoszenia (dotyczy zadań nr 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21).

 

Kwota wnioskowanej dotacji nie może być większa niż:

 

1) dla zadania nr 1 – 40 000,00 zł,

2) dla zadania nr 2 – 40 000,00 zł,

3) dla zadania nr 3 – 40 000,00 zł,

4) dla zadania nr 4 – 40 000,00 zł,

5) dla zadania nr 5 – 40 000,00 zł,

6) dla zadania nr 6 – 40 000,00 zł,

7) dla zadania nr 7 – 40 000,00 zł,

8) dla zadania nr 8 – 40 000,00 zł,

9) dla zadania nr 9 – 40 000,00 zł,

10) dla zadania nr 10 – 5 000,00 zł,

11) dla zadania nr 11 – 40 000,00 zł,

12) dla zadania nr 12 – 40 000,00 zł,

13) dla zadania nr 13 – 40 000,00 zł,

14) dla zadania nr 14 – 30 000,00 zł,

15) dla zadania nr 15 – 40 000,00 zł,

16) dla zadania nr 16 – 40 000,00 zł,

17) dla zadania nr 17 – 40 000,00 zł,

18) dla zadania nr 18 – 40 000,00 zł,

19) dla zadania nr 19 – 39 990,00 zł,

20) dla zadania nr 20 – 40 000,00 zł,

21) dla zadania nr 21 – 40 000,00 zł,

22) dla zadania nr 22 – 40 000,00 zł,

23) dla zadania nr 23 – 40 000,00 zł,

24) dla zadania nr 24 – 40 000,00 zł,

25) dla zadania nr 25 – 40 000,00 zł.

26) dla zadania nr 26 – 20 500,00 zł,

27) dla zadania nr 27 – 40 000,00 zł

 

Przygotowując „Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego” należy pamiętać, iż w ramach wnioskowanej dotacji nie będzie można sfinansować następujących wydatków:

 1. związanych z budową, zakupem budynków lub lokali, zakupem gruntów,
 2. związanych z działalnością gospodarczą,
 3. zakup rzeczy ruchomych, których jednostkowy koszt przekracza 5 000 zł,
 4. koszty administracyjne przekraczające 10 % wnioskowanej dotacji, (koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty o charakterze finansowym, nadzorczym i kontrolnym m.in.: koszty związane z koordynacją projektu, obsługą administracyjną, prawną i finansową zadania).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama