Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Udział czołowych zespołów poznańskich w grach zespołowych i sporcie żużlowym w rozgrywkach ligowych

Reklama
Nabór od 22.02.2023 do 15.03.2023 23:59
Wydział Sportu
Łączny budżet 600 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 600 tys. PLN
Miasto Poznań, Wydział Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Udział czołowych zespołów poznańskich w grach zespołowych i sporcie żużlowym w rozgrywkach ligowych.

1) Obecna edycja konkursu dotyczy wyłącznie sportu żużlowego

2) Dotacja nie może stanowić więcej niż 60% całkowitego finansowego kosztu realizacji zadania

3) Nie dopuszcza się możliwości wykazania do wykorzystania, w ramach środków własnych oferenta, wkładu rzeczowego.

4) Dopuszcza się dokonywanie przesunięć środków pochodzacych z dotacji pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidzianych kosztów, w wielkości:

- zwiększenie kosztów nie więcej niż 15%;

- zmniejszenie kosztów w dowolnej wysokości, o ile nie wpłynie to znacząco na realizację zadania

5) Do oferty należy dodać załącznik w formie zestawienia tabelarycznego z podziałem kosztów na wykorzystanie środków własnych i z dotacji.

6) W ramach zawartej z Miastem Poznań umowy dotacyjnej klub otrzymujący kwotę przekraczającą 100 000 zł na start w rozgrywkach zobligowany jest – w związku z działaniami promocyjnymi – do:

1. zamieszczenia logotypu POZnan* na wszelkich materiałach poligraficznych, takich jak: billboardy, plakaty, ulotki, ścianki sponsorskie, bilety, programy meczowe, banery, roll-upy itp. Klub przedstawi pracownikom Wydziału Sportu projekty i relację fotograficzną zawierającą wszystkie rodzaje wyprodukowanych materiałów poligraficznych wraz z podaniem ich liczby oraz lokalizacji. Wielkość i umiejscowienie logotypu powinny w przejrzysty sposób wynikać z procentowego udziału środków dotacyjnych z Miasta Poznania w ogólnym budżecie klubu w porównaniu z innymi eksponowanymi podmiotami;

2. zamieszczenia logotypu POZnan* na strojach startowych, treningowych i rozgrzewkowych (przy czym jego wielkość i lokalizacja powinny w przejrzysty sposób wynikać z procentowego udziału środków dotacyjnych z Miasta Poznania w budżecie klubu w porównaniu z innymi eksponowanymi podmiotami), a także do przedstawienia projektów i relacji fotograficznej zawierającej wszystkie wersje strojów startowych oraz treningowych (rozgrzewkowych);

3. zamieszczania logotypu POZnan* we wszystkich działaniach w internecie, np. mailingu, newsletterach, kontach na portalach społecznościowych, stronie WWW. Wykonawca przedstawi raport zrealizowanych w internecie działań z podziałem na rodzaj medium, ich zasięg oraz liczbę wyświetleń;

4. podkreślania we wszystkich wypowiedziach medialnych pracowników klubu wkładu Miasta Poznania jako „Oficjalnego Partnera Klubu”;

5. przedstawienia szczegółowego raportu zrealizowanych działań w telewizji, w których   zawarta będzie informacja o wsparciu Miasta Poznania udzielonym klubowi;

6. przedstawienia szczegółowego raportu z emisji spotów, w których zawarta będzie informacja o wsparciu Miasta Poznania udzielonym klubowi;

7. przedstawienia szczegółowego raportu z działań podejmowanych na portalu internetowym    oraz przeprowadzenia kampanii banerowej na tym portalu. Wykonawca przedstawi  Zamawiającemu wydruk zrzutów z ekranu stron internetowych, na których została  zamieszczona informacja o wsparciu Miasta Poznania udzielonym klubowi;

8. przedstawienia wydruku prasowowego oraz informacji o nakładzie gazety lub magazynu, z  uwzględnieniem zawartych informacji o wsparciu Miasta Poznania udzielonym klubowi;

9. zorganizowania konferencji prasowej przed rundą jesienną i wiosenną, przedstawiającej plany klubu przed daną częścią rozgrywek oraz informującej o wsparciu udzielonym klubowi przez Miasto Poznań. Na konferencję zostaną zaproszeni przedstawiciele Miasta Poznania, a podczas jej trwania w bardzo widoczny sposób będzie eksponowany logotyp – POZnan*;

10. całość wymienionych w pkt 6 działań klub ujmie w końcowym raporcie pod tytułem „Raport z działań promocyjnych”, będącym integralną częścią rozliczenia dotacji. Wszelkie działania marketingowe oraz użycie w projektach logotypu POZnan* każdorazowo muszą uzyskać akceptację pracownika Wydziału Sportu.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama