Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych na WSPARCIE realizacji zadań publicznych z obszaru polityki społecznej...

Reklama
Otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych na WSPARCIE realizacji zadań publicznych z obszaru polityki społecznej - rodzina i seniorzy
Nabór od 22.02.2023 do 22.03.2023 23:59
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Łączny budżet 600 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 70 tys. PLN
Seniorzy, Rodziny
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych na WSPARCIE realizacji zadań publicznych z obszaru polityki społecznej - rodzina i seniorzy.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr  272/23 z dnia 21 lutego 2023 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych na wsparcie realizacji zadań z zakresu polityki społecznej oraz nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie

Rodzaj i wysokość środków przeznaczonych na jego realizację:


1. Działalność na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalność na rzecz macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka - kwota: 350 000,00 zł;  
2. Działalność na rzecz osób starszych, osób w wieku emerytalnym - kwota: 250 000,00 zł 

Łącznie na realizację zadań w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych, 00/100) z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2023 r.
 

Nabór ofert trwa do 22 marca 2023 r. do godziny 23:59 (decyduje data złożenia ofert w generatorze Witkac.pl). 

Nabór wniosków dotyczących udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów o których mowa w art. 3 ust 3 w pracach komisji oceniającej oferty złożone w przedmiotowym konkursie trwa do 15 marca 2023 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferta konkursowa powinna być sporządzona zgodnie z wymaganiami zawartymi w treści ogłoszenia. Treść ogłoszenia wraz z załącznikami oraz wzór wniosku dotyczącego udziału w pracach komisji konkursowej dostępne są w załączeniu.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama