Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Lafarge rozpoczyna kolejną edycję konkursu Wspólnie dla Regionu

Reklama
Nabór od 20.02.2023 do 19.03.2023 23:59
Fundacja Lafarge WSPÓLNIE
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 20 tys. PLN
Fundacja Lafarge WSPÓLNIE rozpoczyna kolejną edycję konkursu grantowego Wspólnie dla Regionu. Program przeznaczony jest dla społeczności zamieszkujących w okolicach zakładów Lafarge w Polsce. Każda z inicjatyw ma szansę na otrzymanie grantu w wysokości 20 tys. zł.

●     20 lutego ruszyła nowa edycja konkursu Wspólnie dla Regionu organizowanego przez Fundację Lafarge WSPÓLNIE.

●     Stowarzyszenia, szkoły i organizacje z miejscowości wokół zakładów Lafarge w Polsce mogą zgłaszać propozycje projektów związanych z ochroną środowiska, profilaktyką zdrowotną lub tworzeniem wspólnej przestrzeni dla mieszkańców do 19 marca 2023 roku.

●     Lafarge prowadzi konkurs w następujących województwach: mazowieckim, świętokrzyskim, kujawsko-pomorskim, małopolskim, dolnośląskim i zachodniopomorskim.

Do konkursu można zgłaszać pomysły na ochronę środowiska naturalnego, promocję postaw prozdrowotnych lub rekreacyjno-sportowe wykorzystanie wspólnej przestrzeni dostępnej dla mieszkańców. W poprzednich edycjach z konkursu grantowego Wspólnie dla Regionu sfinansowano 78 projektów o łącznej wartości ponad 1 mln zł, z których skorzystało łącznie ok. 90 tys. beneficjentów.

– Dla Lafarge jednym z najważniejszych celów biznesowych jest zrównoważony rozwój. Musimy mieć świadomość, że działania w tym obszarze zaczynają się nie podczas planowania strategii biznesowych, ale od współpracy małych społeczności i współodpowiedzialności biznesu na poziomie lokalnym – mówi Xavier Guesnu, prezes zarządu Lafarge w Polsce. – Wsłuchujemy się w potrzeby okolicznych mieszkańców, by dzięki temu lepiej je rozumieć i długofalowo współpracować w działaniach, które poprawiają jakość ich życia.

Dzięki inicjatywie Wspólnie dla Regionu w gminach, w których Lafarge prowadzi działalność oraz ich okolicach zrealizowano wiele projektów służących edukacji w zakresie ochrony środowiska, a także rekreacji i integracji lokalnych społeczności. Jedną z inicjatyw była „Edukacyjna Ecoprzyczepa" Fundacji Cadmus, czyli stworzenie ekologicznej przyczepy kempingowej zasilanej energią odnawialną – panelami solarnymi i generatorem wiatrowym która będzie służyła do edukacji na temat odnawialnych źródeł energii.

Ze wsparcia programu korzystają liczne placówki edukacyjne i w całej Polsce, takie jak Szkoła Podstawowa nr 350 im. Armii Krajowej w Warszawie realizująca projekt „Bioszkoła”,  Przedszkole Samorządowe nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Skawinie, przy którym powstał Eko-ogród czy też Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku, w którym działa Pracownia Bioróżnorodności. Granty wspomogły również działalność Stowarzyszenia Nasza Dobra Szkoła z siedzibą w Katowicach czy Fundacji Kultura Trakcja z Lubonia.

– W czterech ostatnich edycjach konkursu Wspólnie dla Regionu zgłoszono ogółem 1448 projektów. Dotychczas przeprowadzone inicjatywy pomogły mieszkańcom gmin skupionych wokół zakładów Lafarge w realizacji celów edukacyjnych, jak i modernizacji obiektów dla dzieci oraz miejsc do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu - mówi Zuzanna Tkacz, Specjalista ds. Projektów Fundacji Lafarge WSPÓLNIE.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, a także szkoły, przedszkola oraz instytucje kultury. Wnioski można składać za pomocą formularza elektronicznego na stronie www.fundacjawspolnie.pl do 19 marca 2023 roku.

Ogłoszenie zwycięskich projektów nastąpi 3 kwietnia 2023 roku. Informacja o projektach, które uzyskają grant będzie opublikowana na stronie internetowej Fundacji Lafarge WSPÓLNIE – oraz na profilu Facebook https://www.facebook.com/FundacjaWspolnie/.


Fundacja Lafarge WSPÓLNIE od 2016 roku wspiera społeczności lokalne wokół zakładów Lafarge w Polsce i inspiruje je do podejmowania inicjatyw mających bezpośredni wpływ na poprawę jakości ich życia. Fundacja realizuje długofalowe programy skierowane do społeczności lokalnych – udziela merytorycznego i finansowego wsparcia oraz współpracuje z organizacjami pozarządowymi, władzami lokalnymi oraz instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi. Działania fundacji na rzecz ludzi i społeczności to jeden z filarów realizacji celów zrównoważonego rozwoju Lafarge w Polsce

Źródło: Fundacja Lafarge WSPÓLNIE
Reklama