Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert: Wsparcie działań zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie HIV AIDS

Reklama
Nabór od 13.02.2023 do 24.03.2023 23:59
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 854 12 66
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Chorzy, Rodziny
Wojewoda Wielkopolski ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację programu pn.: Wsparcie działań zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie HIV/AIDS/ STIs* skierowanych do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich.

Celem programu jest:
1. organizacja indywidualnych konsultacji psychologicznych dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich,
2. wspieranie działań i programów na rzecz osób żyjących z HIV/AIDS, oraz ich bliskich,
3. promowanie anonimowego i bezpłatnego testowania wraz z poradnictwem okołotestowym.

Termin i miejsce składania ofert
1. Oferty należy składać w Punkcie Informacyjnym w holu budynku A Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, w terminie od dnia 13 lutego 2023 r. do dnia 24 marca 2023 r.
2. Oferty należy składać w zaadresowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert 2023 – profilaktyka HIV/AIDS”. Na kopercie umieścić opis: Wydział Zdrowia „NIE OTWIERAĆ.”
3. W przypadku nadesłania oferty pocztą, o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
4. Oferta niezłożona we wskazanym terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.
5. Oferty konkursowe sporządzone nieczytelnie oraz niekompletnie zostaną odrzucone.
6. Oferty złożone do konkursu nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie po upływie terminu ich składania.
7. W przypadku oczywistych omyłek pisarskich nie mających wpływu na treść oferty, oferenci będą wzywani do złożenia sprostowania.

Reklama