Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Powierzenie realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu, dotyczącego działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych...

Reklama
Powierzenie realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu, dotyczącego działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - Mikrogranty 2023
Nabór od 17.02.2023 do 10.03.2023 23:59
Biuro Aktywności Miejskiej
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 200 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Aktywności Miejskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Powierzenie realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu, dotyczącego działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - Mikrogranty 2023.

1. Nazwa zadania: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

2. Cel zadania: wybór Operatora, który zapewni wsparcie projektów realizowanych przez mieszkańców miasta Łodzi w swoim otoczeniu.

3. Termin realizacji: od dnia 15 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

4. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: do 200 000,00 zł.

5. Dopuszczalne rezultaty zadania:

a) utworzenie i prowadzenie strony i portalu społecznościowego promującego realizację zadania,

b) opracowanie procedury wyboru realizatorów projektów w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję,

c) powierzenie lub wsparcie finansowe realizacji min. 32 projektów. 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama