Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert nr 7/2023 w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej - II nabór

Reklama
Nabór od 16.02.2023 do 09.03.2023 16:00
Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
Łączny budżet 19,3 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Mielnie, Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 7/2023 w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej - II nabór..
   
   
   

Nazwa zadania konkursowego:

Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej:

a) szkolenie i uczestnictwo w wydarzeniach współzawodnictwa sportowego,

b) organizacja zawodów sportowych i imprez rekreacyjno – sportowych.

Forma realizacji zadania: wspieranie

Cel zadania publicznego: Rozwój aktywności sportowej w gminie Mielno

Opis zadania:

Zadanie obejmuje:

 - szkolenie i udział w rozgrywkach sportowych mające na celu osiąganie wyników sportowych na poszczególnych  poziomach współzawodnictwa sportowego,

-  organizowanie imprez sportowych o zasięgu lokalnym i krajowym.

Adresaci: mieszkańcy Gminy Mielno.

Środki przeznaczone na realizację zadania: 19 300 zł

Termin realizacji zadania: od 20 marca  2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Miejsce realizacji zadania: teren miasta i gminy Mielno, w przypadku wyjazdów na zawody sportowe – teren Polski.

W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć jedną ofertę.

Dotacja ze środków Gminy Mielno może stanowić do 85 % wartości finansowej zadania publicznego.

Możliwe jest wykazanie wkładu własnego niefinansowego osobowego.

Możliwe jest wykazanie świadczeń pobieranych od odbiorców zadania.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama