Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - wsparcie

Reklama
Nabór od 14.02.2023 do 09.03.2023 15:00
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
Łączny budżet 46,9 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Wydział Oświaty i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - wsparcie.

a) organizowanie zajęć, konferencji, wystaw, zawodów, imprez sportowo - rekreacyjnych i turystycznych dla mieszkańców powiatu

b) popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania wolnego czasu;

Uwaga: Zadanie nie może być realizowane w formie zdalnej

Przy realizacji zadania organizacja zobowiązana jest stosować zasady wynikające z ustawy  z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wydrukuj formularz oferty, podpisz go i prześlij na nasz adres w ciągu 2 dni roboczych od dnia złozenia oferty 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama