Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

„Aktywizacja zawodowa uczestników projektu „OdNowa dla Ciebie” w okresie od 13 marca 2023 r. do...

Reklama
„Aktywizacja zawodowa uczestników projektu „OdNowa dla Ciebie” w okresie od 13 marca 2023 r. do 30 czerwca 2023 r."
Nabór od 10.02.2023 do 03.03.2023 14:00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. PLN
Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miejski w Krzeszowicach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Aktywizacja zawodowa uczestników projektu „OdNowa dla Ciebie” w okresie od 13 marca 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.".

Zadanie z zakresu pomocy społecznej, polegające na „Aktywizacji  zawodowej uczestników projektu „OdNowa dla Ciebie” w okresie od
13 marca 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.,  zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, nr projektu: RPMP.09.01.01-12-0006/20, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 ; 9. Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja,  Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja  

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama