Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wystartuj z naszym pakietem Do wyboru masz PDF lub druk. Dodaj do ekwipunku >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Program grantowy „Gospodynie do Dzieła!”

Reklama
Nabór od 09.02.2023 do 13.02.2023 23:59
Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego
Łączny budżet nieznany
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 12 tys. PLN
Kobiety
Gospodynie do dzieła! to program Fundacji BGK, który ma na celu pomoc Kołom Gospodyń Wiejskich w zakupie sprzętu i wyposażenia, dzięki któremu będą mogły realizować swoją działalność. Nabór zakończony, limit miejsc wyczerpany.

Naszym celem jest ułatwić KGW realizacje inicjatyw, projektów i działań, które wzmocnią potencjał obszarów wiejskich. Wizja wsi jako atrakcyjnego miejsca współpracy i wspólnych przedsięwzięć wymaga dodatkowych środków. Połączenie jej z aktywnością kobiet stanowi kluczowy aspekt, który przyczyni się do rozwoju.

Kto może wziąć udział?

Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych przez ARiMR, z siedzibą w gminach do 25 tys. mieszkańców, zgodnie z zestawieniem w GUS-u (stan na dzień 31.12.2021 r.).

Lista gmin do 25 tys. mieszkańców wg. GUS

Na co może być przeznaczone dofinansowanie:

  • sprzęt AGD
  • komputer, drukarka, sprzęt nagłośnieniowy, rzutnik, mikrofon;
  • stroje ludowe, instrumenty muzyczne;
  • maszyna do szycia;
  • namiot;
  • meble np. szafki kuchenne, stoły, krzesła, ławki;
  • koszty księgowości.
  • i inne…

Złóż wniosek!

W celu złożenia wniosku należy założyć konto grantobiorcy i wypełnić wniosek w Generatorze .

Termin składania wniosków online rozpoczyna się 09 lutego 2023 r. od godzinie 10:00 i trwa do wyczerpania miejsc, nie później niż do 23 lutego 2023 r.

Do Konkursu mogą być zgłaszane Projekty w ramach dwóch ścieżek:

1) ścieżka I (zakup Sprzętu o łącznej wartości do 7 000,00 złotych brutto (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) – maksymalnie 30 dofinansowanych Projektów,

2) ścieżka II (zakup Sprzętu o łącznej wartości do 12 000,00 złotych brutto (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) – maksymalnie 30 dofinansowanych Projektów.

Przy wyborze dofinansowanych Wniosków brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Wniosek mogą złożyć maksymalnie trzy podmioty z jednej gminy.

Reklama