Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Siódmy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w...

Reklama
Siódmy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2023 r. pn. „Rowerowe Łódzkie na PLUS”
Nabór od 08.02.2023 do 24.03.2023 23:59
Departament Sportu i Edukacji
Łączny budżet 250 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 20 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Sportu i Edukacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Siódmy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2023 r. pn. „Rowerowe Łódzkie na PLUS”.

W ramach otwartego konkursu ofert wspiera się realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Celem realizowanego zadania jest wsparcie organizacji wydarzeń sportowych i zawodów sportowo-rekreacyjnych w sportach rowerowych, promujących aktywny styl życia wśród mieszkańców województwa łódzkiego, w tym poprawy ich stanu zdrowia
i sprawności fizycznej, zagospodarowania czasu wolnego oraz zaspokojenia potrzeb ruchowych poprzez aktywny wypoczynek.

1. Zadanie publiczne może być realizowane poprzez organizację rowerowych wydarzeń sportowych i zawodów sportowo-rekreacyjnych w formie:

- rodzinnych rajdów rowerowych,

- pikników rowerowych,

- wyścigów rowerowych o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

2. Zadanie dotyczy wsparcia organizacji rowerowych wydarzeń sportowych i zawodów sportowo-rekreacyjnych o zasięgu:

- ponadlokalnym (uczestnicy z minimum 2 powiatów),

- wojewódzkim (uczestnicy z minimum 3 powiatów),

- ogólnopolskim (uczestnicy z minimum 2 województw).

3. Zadanie obejmuje wydarzenia sportowe i zawody sportowo-rekreacyjne odbywające się  na terenie województwa łódzkiego.

4. Uczestnikami zadania są w szczególności dzieci, młodzież i osoby dorosłe, które posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności poruszania się po różnych drogach na rowerze.

5. Realizator projektu zobowiązany jest do:

- wykupienia polisy ubezpieczającej wydarzenie sportowe/zawody sportowo-rekreacyjne,

- zapewnienia opieki medycznej i ratowniczej.

6. Udział mieszkańców województwa ww wydarzeniach jest bezpłatny.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama