Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Rehabilitacja psychofizyczna osób niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 10.02.2023 do 05.03.2023 23:59
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
Łączny budżet 120 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miasta Kielce, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Rehabilitacja psychofizyczna osób niepełnosprawnych.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), prowadzące działalność statutową z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, obejmującą zadanie będące przedmiotem zlecenia.

Realizacja zleconego zadania polegać będzie na ograniczaniu skutków niepełnosprawności poprzez zorganizowanie indywidualnej rehabilitacji psychofizycznej dla grupy minimum 15 osób niepełnosprawnych (dzieci i dorosłych) oddziałującej, m.in. psychomotorycznie, psychoruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie.

Wymagana liczba godzin dla każdego uczestnika - minimum 1 godzina zegarowa tygodniowo w trakcie realizacji działań rehabilitacyjnych. Rehabilitacja powinna mieć charakter ciągły.

Odbioracami zadania będą osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100) zamieszkujące na terenie Miasta Kielce

Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz realizacji zadania określa załącznik do Zarządzenia nr 8/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 08.02.2023 r.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama