Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Sztuka swobodnego przekazu – spotkania artystyczne (edycja 3) - Budżet Obywatelski Mazowsza 2023

Reklama
Nabór od 10.02.2023 do 03.03.2023 23:59
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Łączny budżet 128 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 128 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Sztuka swobodnego przekazu – spotkania artystyczne (edycja 3) - Budżet Obywatelski Mazowsza 2023.

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 195/384/23 z dnia 7 lutego 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn. „Sztuka swobodnego przekazu – spotkania artystyczne (edycja 3)”, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.

Konkurs przeprowadzony zostanie w trybie powierzenia realizacji zadań publicznych.

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 128 000,00 zł.

Oferty powinny dotyczyć realizacji zadania pn. „Sztuka swobodnego przekazu – spotkania artystyczne (edycja 3)”.


Najważniejsze terminy:

Składanie ofert: od 10 lutego do 3 marca 2023 r.

Wyniki oceny formalnej: od 9 marca do 10 marca 2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: do 18 kwietnia 2023 r.

Zadania mogą być realizowane w terminie: od 18 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

 

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl  w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka „Zasady przyznawania dotacji”.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym, prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama