Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Konkurs ofert: Poszerzenie świadomości oraz wzmocnienie wiedzy o prawach konsumenta

Reklama
Nabór od 08.02.2023 do 28.02.2023 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. PLN
Konsumenci
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego poszerzenia świadomości oraz wzmocnienia wiedzy o prawach konsumenta mieszkańców Dolnego Śląska w 2023 r.

Celem konkursu jest wyłonienie i sfinansowanie zadań na rzecz poszerzenia świadomości oraz wzmocnienia wiedzy o prawach konsumenta mieszkańców Dolnego Śląska w 2023 r.

Odbiorcami zadania są mieszkańcy województwa dolnośląskiego – w tym grupy de faworyzowane, np. seniorzy.

W ramach konkursu zlecone będzie zadanie polegające na opracowaniu koncepcji, organizacji, a także przeprowadzeniu działań polegających na:
a) rozwijaniu i kształtowaniu wiedzy z zakresu świadomości i postaw konsumenckich skierowanych do różnych grup społecznych, realizowane poprzez różne formy edukacyjne,
b) informowaniu o nieuczciwej praktyce dotyczącej stosowania zakazanych klauzul w umowach,
c) edukowaniu o nieuczciwych praktykach, z powodu których cierpi interes nabywcy,
d) sporządzaniu raz w miesiącu artykułu na temat wzmocnienia świadomości i postaw konsumenckich.

Zadania realizowane ramach konkursu przeprowadzane będą w formie stacjonarnej (w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się formę on-line lub hybrydową).

Termin realizacji zadania objętego konkursem: od 13.03.2023 r. do 31.12.2023 r.

Złożenie oferty w jednym z dwóch podanych sposobów:
a) I sposób – przez generator wraz z wersją papierową
Złożenie oferty papierowej wygenerowanej z aplikacji Generator eNGO wraz z wymaganymi załącznikami.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji papierowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

b) II sposób – przez generator oraz wysłanie w sposób elektroniczny wraz z wymaganymi załącznikami przy pomocy platformy ePUAP.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty przesłanej na platformie ePUAP do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Oferty należy składać od 8.02.2023 r. do 28.02.2023 r.

Wersję papierową wygenerowaną z Generatora eNGO należy złożyć na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Kancelaria Ogólna
ul. Walońska 3-5
50–413 Wrocław
z dopiskiem na kopercie „Oferta na realizację zadania publicznego dotyczącego poszerzenia świadomości oraz wzmocnienia wiedzy o prawach konsumenta mieszkańców Dolnego Śląska w 2023 r.”

W wersji elektronicznej przesłanej ePUAP-em, w piśmie ogólnym należy wpisać nazwę „Oferta na realizację zadania publicznego dotyczącego poszerzenia świadomości oraz wzmocnienia wiedzy o prawach konsumenta mieszkańców Dolnego Śląska w 2023 r.” oraz nazwę wydziału: Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

O zachowaniu terminu złożenia oferty w wersji papierowej (sposób I) decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Marszałkowskiego (a nie data stempla pocztowego).

O zachowaniu terminu złożenia oferty w wersji elektronicznej (sposób II) decyduje data wpływu oferty przesłanej na platformie ePUAP do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Reklama