Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu równego traktowania oraz nabór kandydatów do...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu równego traktowania oraz nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie
Nabór od 10.02.2023 do 07.03.2023 15:00
Wydział Współpracy Społecznej
Łączny budżet 175 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 10 tys. do 50 tys. PLN
Mężczyźni, Kobiety
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Współpracy Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu równego traktowania oraz nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu równego traktowania i nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie

Rodzaj zadania: Wsparcie realizacji zadań publicznych Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego o znaczeniu regionalnym z zakresu równego traktowania na rzecz mieszkanek i mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji w różnych obszarach życia.

Na realizację ww. zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości 175 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2023 r.


Informacje dotyczące konkursu  zostały umieszczone w ogłoszeniu konkursowym zawartym w załączniku do dokumentacji konkursowej.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama