Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Reklama
Nabór od 01.03.2023 do 30.03.2023 15:00
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze
Operator I Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych. Miasto Kraków, Nowy Sącz, powiaty: krakowski, myślenicki, oświęcimski, wielicki, tatrzański, wadowicki, suski, nowotarski, chrzanowski, nowosądecki Doradca ds. konkursu lukasz.dubin@bis-krakow.pl - 690 830 180 Operator II Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze. Miasto Tarnów, powiaty: limanowski, olkuski, miechowski, proszowicki, bocheński, brzeski, tarnowski, dąbrowski, gorlicki. Doradczynie ds. konkursu 1. Sylwia Pałka 2. Iga Szeląg Tel. 533 976 208, 733 976 208 sfok.fio@gmail.com
Łączny budżet 458 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 6 tys. PLN
Mężczyźni, Młodzież, Mniejszości narodowe, Organizacje pozarządowe, Seniorzy, Rodziny, Osoby w kryzysie bezdomności, Dorośli, Dzieci, Kobiety, Wolontariusze, Osoby z niepełnosprawnościami, Osoby LGBT+
Małopolska Lokalnie jest Programem wspierającym i edukującym mieszkańców województwa małopolskiego, którzy angażują się w działania na rzecz rozwoju i wzmacniania lokalnych społeczności. Poprzez realizację Programu Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze pomagają w rozwoju młodym organizacjom pozarządowym, a grupom nieformalnym i młodym NGO w realizacji przedsięwzięć społecznych.

Mieszkacie na terenie województwa małopolskiego? Macie interesujący pomysł na działanie w Waszej społeczności, ale nie macie pieniędzy, żeby go zrealizować? A może dopiero założyliście swoją organizację i nie wiecie skąd wziąć środki na szkolenie dla wolontariuszy, którzy będą wspierać Waszą działalność? Odpowiedzią na te potrzeby może stać się Program Grantowy Małopolska Lokalnie, w którym liczy się przede wszystkim POMYSŁ!

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych wraz ze Stowarzyszeniem Forum Oświatowe Klucze przygotowały dla mieszkańców i młodych organizacji pozarządowych z terenu województwa małopolskiego konkurs grantowy z dofinansowaniem do 6000 zł na projekt w podziale na dwie ścieżki wsparcia:

  • PROJEKTY ROZWOJOWE: dla młodych organizacji pozarządowych;
  • PROJEKTY SPOŁECZNE: jeśli jesteście młodą organizacją pozarządową, grupą nieformalną lub grupą samopomocową.

Nabór wniosków trwa od 1 do 30 marca do godziny 15.00.

CZYM RÓŻNI SIĘ KONKURS MAŁOPOLSKA LOKALNIE OD INNYCH?

Stawiamy na ciekawe pomysły i edukację. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu wypracowaliśmy formułę w, której fundusze zdobędą najlepsze pomysły. Będziemy koncentrować się na innowacyjnych projektach na rzecz dobra wspólnego w społecznościach lokalnych oraz na przemyślanych projektach rozwojowych dla organizacji.

W Małopolska Lokalnie edukację oferujemy zarówno na etapie aplikowania w konkursie (szkolenia z pisania wniosków, webinary, doradztwo) jak i na etapie realizacji zadań (doradztwo, spotkania wdrożeniowe, spotkania sieciujące). Wsparcie świadczone będzie bezpłatnie, do wyczerpania limitów założonych przez Operatorów.

JAK BĘDZIE WYGLĄDAĆ PROCES WYŁONIENIA NAJLEPSZYCH PROJEKTÓW?

Na pierwszym etapie zadaniem uczestników konkursów będzie wypełnienie wniosku w generatorze. Następnie spotkamy się z wszystkimi wnioskodawcami, którzy przeszli ocenę formalną na komisjach konkursowych. 

Wyłonieni w ten sposób zwycięzcy zostaną otoczeni pomocą opiekuna projektu i wsparciem animacyjnym. Będą mogli skorzystać z edukacyjnych spotkań sieciujących, na których zdobędą wiedzę z dziedzin związanych z pracą społeczną i będą mieli okazję wymienić się doświadczeniami z innymi społecznikami. Dzięki takiej wspólnej pracy zwycięzcy konkursów otrzymają nie tylko dofinansowanie, ale też zdobędą umiejętności, które pozwolą im skutecznie ubiegać się o kolejne środki i dobrze zrealizować następne projekty.

Serdecznie zapraszamy!

Poprzez realizację Programu pomagamy w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych. Wspieramy i edukujemy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

Dowiedz się więcej:

https://malopolskalokalnie.pl/

Współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030. Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Krakowa Powiatu Oświęcimskiego, Powiatu Myślenickiego i Powiatu Wielickiego oraz Alexander Mann Solutions. Partnerem projektu jest Województwo Małopolskie.

Źródło: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
Reklama