Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

VeloMazovia Zachód – rowerowy szlak zachodniego Mazowsza oraz Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza

Reklama
Nabór od 10.02.2023 do 03.03.2023 23:59
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Łączny budżet 290 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: VeloMazovia Zachód – rowerowy szlak zachodniego Mazowsza oraz Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza.

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 194/384/23 z dnia 7 lutego 2023 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego pn.: „VeloMazovia Zachód – rowerowy szlak zachodniego Mazowsza”, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego oraz „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza”, w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”ofert na realizację w 2023 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”.

Konkurs przeprowadzony zostanie w trybie powierzenia realizacji zadań publicznych.

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla oferty w zadaniu „VeloMazovia Zachód – rowerowy szlak zachodniego Mazowsza” wynosi 190 000,00 złotych, natomiast w zadaniu „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza” wynosi 100 000,00 złotych.

Najważniejsze terminy:

Składanie ofert: od 10 lutego do 3 marca 2023 roku

Wyniki oceny formalnej: od 9 do 10 marca 2023 roku

Rozstrzygnięcie konkursu: do 18 kwietnia 2023 roku

Zadania mogą być realizowane w terminie: od 18 kwietnia do 31 grudnia 2023 roku.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl  w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka „Zasady przyznawania dotacji”.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym, prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama