Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Konkurs o Nagrodę Międzykulturową 2023

Reklama
Nabór od 07.02.2023 do 15.03.2023 23:59
Austriackie Federalne Ministerstwo Europy i Spraw Międzynarodowych
Task Force „Dialog der Kulturen” Referat „Interkultureller und interreligiöser Dialog” Bundesministerium für Europa und internationale Angelegenheiten Tel: +43-501150-3597 | dialog@bmeia.gv.at www.bmeia.gv.at/IAA | facebook.at/Aussenministerium | twitter.com/DialogKulturen
Łączny budżet 45 tys. EUR
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 6 tys. do 10 tys. EUR
Młodzież, Mniejszości narodowe, Organizacje pozarządowe, Seniorzy, Rodziny, Dzieci, Kobiety, Osoby LGBT+, Cudzoziemcy, migranci
Nagroda Międzykulturowa (Intercultural Achievement Award) przyznawana jest od 10 lat za innowacyjne projekty społeczne służące dialogowi międzykulturowemu. Tym razem, w kategoriach jak zrównoważony rozwój, technologie, wydarzenie międzykulturowe, innowacje czy media zdobyć można od 6.000 do 10.000 euro. Dotychczas przyznawana przez austriackie Federalne Ministerstwo Europy i Spraw Międzynarodowych nagroda trzy razy trafiła do Polski za projekty IMI Radio (2020), www.uchodzcy.info (2017) i Kongres Strefa Inter@akcji (2015).

Nagroda Międzykulturowa  (Intercultural Achievement Award)przyznawana jest od 10 lat za innowacyjne projekty społeczne służące dialogowi międzykulturowemu. Nagroda uhonorować ma te osoby i organizacje, których zaangażowanie ma przełożenie na konkretne praktyki społeczne a jej pomysłodawcą jest Task Force Dialog der Kulturen austriackiego Federalnego Ministerstwa Europy i Spraw Międzynarodowych.

Dotychczas Nagroda trzy razy trafiła do Polski. W kategorii MEDIA, w roku 2020, otrzymało ją IMI Radio a w 2017 r. inicjatywa CHLEBEM I SOLĄ za projekt www.uchodzcy.info. W 2015 r. fundacja Humanity in Action Polska została nagrodzona w kategorii NAJLEPSZY AKTUALNY PROJEKT za „Kongres Strefa Inter@kcji”.

Kategorie, w których przyznawana jest Nagroda Międzykulturowa 2023:

• Zrównoważony rozwój: “Najlepszy aktualny projekt łączący ekologię i międzykulturowość” – wys. nagrody: 10.000 euro
• Aktualne wydarzenie: “Najlepszy projekt poświęcony aktualnemu wydarzeniu” – wys. nagrody: 6.000 euro
• Technologie: “Najlepsze użycie nowych technologii w projekcie międzykulturowym”  – wys. nagrody: 6.000 euro
• Innowacje: “Innowacyjny projekt międzykulturowy” – wys. nagrody: 6.000 Euro
• Media: “Najlepsza publikacja w mediach promująca porozumienie  interkulturowe” – wys. nagrody: 6.000 euro

Porozumienie międzykulturowe rozumiane jest tu szeroko i obejmuje projekty, które dotyczą równości płci, młodzieży, praw człowieka i edukacji obywatelskiej, ochronie środowiska, mediów, kultury.  Do konkursu zaproszone są organizacje non-profit (w tym organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, społeczne organizacje edukacyjne, organizacje religijne), organizacje sektora prywatnego, osoby prywatne i spółki cywilne.  Wyłączone są z niego organizacje rządowe, instytucje naukowe i badawcze oraz instytucje międzynarodowe.

Do konkursu zgłaszać można projekty, które znajdują się w fazie realizacji lub które zostały zakończone oraz takie, które zgłoszone zostały w latach poprzednich i nie otrzymały Nagrody.

Termin nadsyłania zgłoszeń tegorocznej edycji upływa 15. marca 2023 roku a wysyłać je można na adres: dialog@bmeia.gv.at.

Bliższe informacje o warunkach udziału w konkursie wraz z formularzami zgłoszeniowymi a także przykłady dobrych praktyk (projektów) z całego świata znajdują się na stronie www.intercultural-achievement.com

Reklama