Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu profilaktyki uzależnień wśród...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w 2023 r
Nabór od 06.02.2023 do 15.03.2023 23:59
Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych
Łączny budżet 130 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Gminy Stare Babice, Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w 2023 r..

Wójt Gminy Stare Babice Zarządzeniem nr 43/2023 z dnia 6 lutego 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży w 2023 r.

Wójt Gminy Stare Babice Zarządzeniem nr 64/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. ogłosił zmianę w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w 2023 r.

Konkurs przeprowadzony zostanie w formie powierzenia wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Kwota, jaką Gmina Stare Babice zamierza przeznaczyć na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w 2023 r. to 130 000 zł.

Celami realizacji zadania, na jakie Gmina Stare Babice zamierza przeznaczyć środki publiczne są w szczególności cele operacyjne Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stare Babice na lata 2022-2023, o których mowa w Rozdziale: Cele, zadania i realizatorzy programu uchwały nr XLIII/477/2022 Rady Gminy Stare Babice z dnia 31 marca 2022 r.

      Najważniejsze terminy:

      Składanie ofert: od 4 lutego do 15 marca 2023 r.

      Rozstrzygnięcie konkursu: 7 kwietnia 2023 r.

      Zadania mogą być realizowane w terminie: od daty zawarcia umowy do 15 grudnia 2023 r.

      Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym, prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama