Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu edukacji społecznej i...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu edukacji społecznej i wychowania w 2023 r
Nabór od 06.02.2023 do 28.02.2023 23:59
Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych
Łączny budżet 25 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Rodziny, Dzieci
Urząd Gminy Stare Babice, Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu edukacji społecznej i wychowania w 2023 r.

Wójt Gminy Stare Babice zarządzeniem nr 42/2023 z dnia 6 lutego 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu edukacji społecznej i wychowania w 2023 r.

Konkurs przeprowadzony zostanie w formie powierzenia wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Kwota, jaką Gmina Stare Babice zamierza przeznaczyć na realizację zadań z zakresu edukacji społecznej i wychowania w 2023 r. to 25 000 zł.

Celami realizacji zadania, na jakie Gmina Stare Babice zamierza przeznaczyć środki publiczne w ww. programie, są w szczególności:

  1. rozwój świadomości rodzicielskiej,
  2. aktywizację zawodową mam,
  3. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodziców małych dzieci;
  4. rozwiązywanie problemów społecznych oraz przeciwdziałanie agresji, przemocy a także uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży;
  5. zwiększenie zaangażowania w życie Gminy i integrację mieszkańców;
  6. integracja osób z niepełnosprawnościami z lokalną społecznością.

      Najważniejsze terminy:

      Składanie ofert: od 4 lutego do 28 lutego 2023 r.

      Rozstrzygnięcie konkursu: 24 marca 2023 r.

      Zadania mogą być realizowane w terminie: od daty zawarcia umowy do 15 grudnia 2023 r.

      Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym, prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama