Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu wspierania i upowszechniania...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu wspierania i upowszechniania działań kulturalnych na terenie gminy Stare Babice w 2023 r
Nabór od 06.02.2023 do 28.02.2023 23:59
Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy, Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Gminy Stare Babice, Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu wspierania i upowszechniania działań kulturalnych na terenie gminy Stare Babice w 2023 r.

Wójt Gminy Stare Babice zarządzeniem nr 41/2023 z dnia 6 lutego 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu wspierania i upowszechniania działań kulturalnych na terenie gminy Stare Babice w 2023 r.

Konkurs przeprowadzony zostanie w formie powierzenia wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Kwota, jaką Gmina Stare Babice zamierza przeznaczyć na realizację zadań zakresu wspierania i upowszechniania działań kulturalnych w 2023 r. to 100 000 zł.

Celami realizacji zadania, na jakie Gmina Stare Babice zamierza przeznaczyć środki publiczne w ww. programie, są w szczególności:

  1. upowszechnianie teatru, literatury i poezji, fotografii i filmu, tańca oraz projektów interdyscyplinarnych ze szczególnym uwzględnieniem działań dla dzieci, młodzieży
    seniorów, osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów;
  2. upowszechnianie muzyki, w szczególności poprzez prowadzenie orkiestry, chórów;
    w przypadku w/w zadań, Gmina zastrzega, że w ramach ich realizacji, podmiot będzie zobowiązany do organizacji co najmniej jednego koncertu dla mieszkańców, promujących swoją działalność na terenie gminy Stare Babice. Uwaga! Organizator konkursu informuje, że nie będzie rozpatrywał ofert na zadania, których głównym przedmiotem będzie organizacja/wystawianie oper, operetek, spektakli, recitali, musicali, koncertów itp. ze względu na fakt, iż takie wydarzenia organizowane są przez Dom Kultury Stare Babice i nie ma potrzeby dublowania tych wydarzeń. W przypadku, kiedy oferent złoży ofertę, której przedmiotem będzie organizacja wydarzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim wówczas w zakresie oceny merytorycznej uzyska 0 pkt.
  3. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
  4. kontynuacja wieloletnich cyklicznych inicjatyw.

      Najważniejsze terminy:

      Składanie ofert: od 4 lutego do 28 lutego 2023 r.

      Rozstrzygnięcie konkursu: 24 marca 2023 r.

      Zadania mogą być realizowane w terminie: od daty zawarcia umowy do 15 grudnia 2023 r.

      Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym, prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama