Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego z zakresu...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz promocji i organizacji wolontariatu oraz nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie (zadanie nr 1 i zadanie nr 2)
Nabór od 10.02.2023 do 06.03.2023 23:59
Wydział Współpracy Społecznej
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 10 tys. PLN
Organizacje pozarządowe, Wolontariusze
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Współpracy Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz promocji i organizacji wolontariatu oraz nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie (zadanie nr 1 i zadanie nr 2).

Opis konkursu:

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz promocji i organizacji wolontariatu oraz nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie

Zadanie nr 1: Wspieranie działalności regionalnych ośrodków i centrów działających na rzecz organizacji pozarządowych i/lub wyłonienie najlepszej inicjatywy społecznej zrealizowanej przez organizacje pozarządowe działające na terenie i na rzecz mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego w 2022 roku pod nazwą Zachodniopomorski Lider NGO 2023.

kwota: 80.000,00 zł

słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych zero groszy

 

Zadanie nr 2: Przeprowadzenie działań w celu promocji i organizacji wolontariatu na terenie i na rzecz mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego.

kwota: 120.000,00 zł

słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych, zero groszy


Informacje dotyczące konkursu zostały umieszczone w ogłoszeniu konkursowym zawartym w załączniku do dokumentacji konkursowej.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama