Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Obszar „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zadanie pn. Upowszechnienie kulinarnych produktów tradycyjnych...

Reklama
Obszar „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zadanie pn. Upowszechnienie kulinarnych produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych Mazowsza
Nabór od 17.02.2023 do 10.03.2023 23:59
Wydział Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Łączny budżet 250 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 12 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Wydział Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Obszar „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zadanie pn. Upowszechnienie kulinarnych produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych Mazowsza.

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 179/383/23 z dnia 31 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2023 r. zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zadanie pn. Upowszechnienie kulinarnych produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych Mazowsza.

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi do 12 000,00 zł.

Oferty, które w toku oceny merytorycznej uzyskają mniej niż 80 punktów, nie mogą być rekomendowane do uzyskania dotacji.

Wnioskowana kwota dotacji nie może przekraczać 90 % sumy wszystkich kosztów realizacji zadania. Oferent zobowiązany jest wnieść wkład własny finansowy lub/i wkład własny osobowy lub/i wkład osobowy i rzeczowy w wysokości co najmniej 10 % wszystkich kosztów realizacji zadania. W przypadku wniesienia wkładu rzeczowego w realizację zadania jego wycena jest obowiązkowa i należy ją wykazać w ofercie w części V Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz w przewidywanych Źródłach finansowania kosztów realizacji zadania. Wnoszony wkład rzeczowy w realizację zadania opisuje się w ofercie i jest on brany pod uwagę przy ocenie oferty.

Koszty administracyjne związane z realizacją zadania nie mogą w ofercie przekraczać 20 % sumy wszystkich kosztów realizacji zadania.

Działania projektowe dotyczące zadania konkursowego mogą obejmować, w szczególności:

 1. organizowanie lub uczestnictwo w szkoleniach, festiwalach, targach i konferencjach promujących produkty tradycyjne i lokalne wytwarzane na terenie Mazowsza;
 2. organizowanie imprez i wydarzeń zwiększających popularność produktów tradycyjnych
  i lokalnych na Mazowszu;
 3. wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, książek, katalogów na temat produktów tradycyjnych i lokalnych Mazowsza;
 4. organizowanie warsztatów/seminariów z zakresu wytwarzania żywności metodami tradycyjnymi,
 5. organizowanie konkursów związanych z produktami tradycyjnymi i lokalnymi;
 6. tworzenie szlaków kulinarnych produktów tradycyjnych i lokalnych;
 7. tworzenie systemów informacji na temat produktów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych;
 8. organizowanie seminariów dotyczących sprzedaży i marketingu produktów;
 9. organizowanie wizyt studyjnych u producentów, których produkty są wpisane na listę produktów tradycyjnych.

Szkolenia/warsztaty/seminaria mogą odbywać się online.

Najważniejsze terminy:

Składanie ofert: od 17 lutego 2023 r. do 10 marca 2023 r.

Wyniki oceny formalnej: 20.03.2023 r. do 24.03.2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: 19.05.2023 r.

Zadania mogą być realizowane w terminie: od 19.05.2023 r. do 31.12.2023 r.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama