Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Konkurs ofert: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Reklama
Nabór od 01.02.2023 do 22.02.2023 23:59
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Informacje o konkursie ofert udziela Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych, Oddział Sportu tel. 41 395-10-58, 41 395-11-75
Łączny budżet 1,148 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Seniorzy, Dzieci, Osoby z niepełnosprawnościami
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r.

Zadanie nr 1. „Umiem pływać” - realizacja programu powszechnej nauki pływania (dofinansowanie realizacji programu ministra właściwego ds. kultury fizycznej „Umiem pływać”). - 230 000,00 zł

Zadanie nr 2. Organizacja Świętokrzyskiej Mini Olimpiady dla uczniów szkół podstawowych - zadanie realizowane w formie powierzenia. - 45 000,00 zł

Zadanie nr 3. Organizacja i podsumowanie Wojewódzkiego Turnieju Miast i Gmin Województwa Świętokrzyskiego. - 3 000,00 zł

Zadanie nr 4. Aktywny senior – upowszechnianie aktywności fizycznej i promowanie sportu wśród osób starszych. - 50 000,00 zł

Zadanie nr 5. Sport akademicki – upowszechnianie sportu w środowisku akademickim. - 35 000,00 zł
Zadanie nr 6. Sport osób niepełnosprawnych – organizacja lub udział w imprezach/wydarzeniach sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej, międzynarodowej. - 75 000,00 zł

Zadanie nr 7. Organizacja wojewódzkich zawodów, konkursów w obszarze ratownictwa wodnego, udział w zawodach ogólnopolskich. - 15 000,00 zł

Zadanie nr 8. Świętokrzyskie na sportowo – organizacja imprez/wydarzeń sportowych wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych lub udział w imprezach dużej rangi. - 520 000,00 zł

Zadanie nr 9. Sport dla wszystkich - organizacja lokalnych przedsięwzięć sportowych, mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach (max dofinansowania 3.000,00 zł). - 130 000,00 zł

Zadanie nr 10. Olimpiada Świętokrzyska (przedsięwzięcie o zasięgu wojewódzkim organizowane w min. 5 dyscyplinach, połączone z eventem promującym postawy prosportowe). - 45 000,00 zł

Celem konkursu jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

W ramach konkursu zostaną wsparte zadania, które będą wpływały na:
1) poprawę warunków uprawiania sportu,
2) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników,
3) oferowanie szerszego dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego.

Termin składania ofert konkursowych wyznacza się do dnia 22 lutego 2023 roku.

Oferty należy składać w zamkniętych, opieczętowanych kopertach z dopiskiem „II Konkurs ofert – Kultura Fizyczna 2023” z podaniem rodzaju zadania.

1) w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, (godz. 7.30 – 15.30),
lub
2) za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.
lub
3) za pośrednictwem platformy ePUAP z wykorzystaniem generatora https://swietokrzyskie.engo.org.pl/.

Reklama