Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego pn. "Organizacja zajęć mających na...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego pn. "Organizacja zajęć mających na celu pobudzenie aktywności życiowej osób starszych - Prowadzenie Klubu Seniora"
Nabór od 02.02.2023 do 23.02.2023 23:59
Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 25 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Urząd Miasta Racibórz, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego pn. "Organizacja zajęć mających na celu pobudzenie aktywności życiowej osób starszych - Prowadzenie Klubu Seniora".

1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego:

od 13 marca do 31 grudnia 2023 r.

2. Termin składania ofert za pośrednictwem internetowej platformy Witkac.pl upływa

23 lutego 2023 r.

3. Termin dostarczenia wersji papierowej oferty do Urzędu Miasta Racibórz (w godzinach pracy Urzędu Miasta Racibórz) upływa 24 lutego 2023 r.

4. Termin rozstrzygnięcia konkursu do 13 marca 2023 r.

5. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Organizacja zajęć mających na celu pobudzenie aktywności życiowej osób starszych - Prowadzenie Klubu Seniora z zakresu „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” przeznacza się środki publiczne w wysokości – 25 000 zł.

 

Źródło: Urząd Miasta Racibórz

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama