Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs na realizacje zadań publicznych

Reklama
Nabór od 02.02.2023 do 28.02.2023 15:00
Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Złotowie
Łączny budżet 162,55 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 tys. do 30 tys. PLN
Starostwo Powiatowe w Złotowie, Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Złotowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs na realizacje zadań publicznych.

 

ZARZĄD POWIATU ZŁOTOWSKIEGO

ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych powiatu złotowskiego nr 1/OKO/WO/23.

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu lub podmiotów realizujących zadania publiczne powiatu złotowskiego, określone w "Programie współpracy powiatu złotowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok".

1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

  • Na wsparcie realizacji zadań publicznych Zarząd Powiatu przeznacza łączną kwotę 160.000,00 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). W 2022 roku na wsparcie zadań publicznych ww. zakresie rozliczono kwotę: 163.100,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto złotych 00/100).

2. Termin i miejsce składania ofert:

  • Oferty należy składać w formie elektronicznej poprzez generator Witkac.pl oraz w formie papierowej do dnia 28 lutego 2023 roku do godz. 15:00.
  • Ofertę w formie papierowej należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Złotowie przy al. Piasta 32, kod pocztowy 77-400 Złotów, w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Złotowie (I piętro, pok. 102) w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert nr 1/OKO/WO/23”.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama