Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego promocji i organizacji wolontariatu w Mieście...

Reklama
Konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego promocji i organizacji wolontariatu w Mieście Łodzi, poprzez prowadzenie Łódzkiego Centrum Wolontariatu
Nabór od 01.02.2023 do 22.02.2023 23:59
Biuro Aktywności Miejskiej
Łączny budżet 45 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 45 tys. PLN
Organizacje pozarządowe, Wolontariusze
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Aktywności Miejskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego promocji i organizacji wolontariatu w Mieście Łodzi, poprzez prowadzenie Łódzkiego Centrum Wolontariatu..

Nazwa zadania:

 1. nazwa działania: prowadzenie Łódzkiego Centrum Wolontariatu
 2. cel zadania: propagowanie idei wolontariatu poprzez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. termin realizacji: od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
 4. wysokość środków przeznaczonych na realizację działania – do 45.000,00 zł
 5. dopuszczalne rezultaty zadania:
 1. liczba nowych wolontariuszy wpisanych do bazy danych w terminie realizacji zadania;
 2. liczba wolontariuszy wpisanych do grupy tzw. szybkiego reagowania wolontariatu;
 3. liczba wolontariuszy skierowanych do organizacji i instytucji, uprawnionych do korzystania z ich usług;
 4. liczba godzin poradnictwa i doradztwa dla interesariuszy Łódzkiego Centrum Wolontariatu;
 5. liczba przeprowadzonych szkoleń dla przyszłych wolontariuszy;
 6. liczba przeprowadzonych szkoleń dla przyszłych koordynatorów wolontariatu;
 7. liczba postów zamieszczonych na koncie Facebook dotyczącym działalności Łódzkiego Centrum Wolontariatu oraz informującego o istotnych sprawach dla wolontariuszy i organizatorów wolontariatu w Łodzi.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama