Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Nabór ofert pomoc obywatelom Ukrainy - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w 2023 roku...

Reklama
Nabór ofert pomoc obywatelom Ukrainy - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w 2023 roku - nabór uzupełniający
Nabór od 01.02.2023 do 08.02.2023 15:30
Departament Kultury, Promocji i Sportu
Łączny budżet 208,9 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci

Prezydent Miasta Białegostoku zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym pn.: Rozwój sprawności fizycznej dzieci z Ukrainy w różnych dyscyplinach sportowych z elementami integracji pokoleniowej w I półroczu 2023 roku – nabór uzupełniający.

Nabór ofert odbywa się w trybie Zarządzenia nr 1070/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 20 września 2022 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie, sposobie rozliczania oraz kontroli dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w celu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Nabór skierowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz związków zawodowych, w formie powierzenia wykonywania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zadanie będzie obejmowało prowadzenie treningów sportowych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, udział we współzawodnictwie sportowym, rozwój umiejętności w różnych dyscyplinach sportowych (indywidualnych i drużynowych). Ważnym elementem będzie integracja i rywalizacja sportowa w mieszanych zespołach dzieci i młodzieży z Ukrainy i Polski (zadania skierowane do mieszkańców Miasta Białegostoku)

Zadanie finansowane przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF)

Źródło: Urząd Miejski w Białymstoku

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama