Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Reklama
Nabór od 31.01.2023 do 22.02.2023 23:59
Miasto i Gmina Skaryszew
Łączny budżet 120 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Seniorzy
Miasto i Gmina Skaryszew, Miasto i Gmina Skaryszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: KULTURA OTWARTA.

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na Wzbogacenie działań kulturalnych w sferze kultywowania tradycji i obrzędów lokalnych, prowadzenie warsztatów i szkoleń dla dzieci i młodzieży, udział w wystawach, dożynkach, festiwalach i koncertach, aktywizacja osób w wieku 60+.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama