Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie Małe Granty"

Reklama
Nabór od 27.01.2023 do 17.02.2023 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Łączny budżet 300 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 6439/VI/23 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie Małe Granty”.

Konkurs ma na celu wyłonienie oferty na realizację zadania publicznego realizowanego na rzecz społeczności Dolnego Śląska wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Rozwój kapitału społecznego i obywatelskiego, poprzez:

a)      wsparcie oddolnej aktywności mieszkańców,

b)     umożliwienie realizacji inicjatyw społecznych w lokalnych środowiskach,

c)      aktywizacja mieszkańców Dolnego Śląska w zakresie rozwiązywania problemów i podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na konkurs wynosi 300 000,00 zł.

Konkurs dotyczy wyboru operatora Dolnośląskich Małych Grantów. 
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów zostanie przeprowadzony po rozstrzygnięciu ww. konkursu.

Oferty należy składać w terminie od 27 stycznia 2023 r. do 17 lutego 2023 r. - osobiście, za pośrednictwem poczty, przez ePUAP oraz generator eNGO.

Reklama