Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Reklama
Nabór od 01.02.2023 do 28.02.2023 23:59
Departament Tańca
Łączny budżet 225 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana

Program Zamówienia choreograficzne jest programem własnym Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, w ramach którego dofinansowywane są projekty według dwóch priorytetów:

Priorytet 1. współpracy choreograficznej uznanego artysty polskiego lub zagranicznego / artystki polskiej lub zagranicznej z polskimi zawodowymi artystami i/lub artystkami tańca: zawodowym zespołem, grupą taneczną, kolektywem powołanym na rzecz realizacji premiery.

W ramach Priorytetu 1. PROGRAMU możliwa jest również polska premiera uznanego dzieła choreograficznego, które dotychczas nie zostało zrealizowane w Polsce, na potrzeby polskiego zespołu, grupy tanecznej lub kolektywu powołanego na rzecz realizacji premiery, dokonana przez: polskiego lub zagranicznego, uznanego choreografa/choreografkę.

Priorytet 2. współpracy choreograficznej rokującego polskiego choreografa / rokującej polskiej choreografki z polskimi zawodowymi artystami i/lub artystkami tańca: zawodowym zespołem, grupą taneczną, kolektywem powołanym na rzecz realizacji premiery.

W ramach Priorytetu 2. PROGRAMU rokującym polskim choreografem / rokującą polską choreografką jest osoba, która do tej pory nie miała możliwości realizacji dużej formy scenicznej we współpracy z polskimi lub zagranicznymi zawodowymi artystami i/lub artystkami tańca: zawodowym zespołem, grupą taneczną, kolektywem powołanym na rzecz realizacji premiery, posiadający/a twórczy dorobek artystyczny.

 

Projekt musi zakończyć się powstaniem nowego dzieła choreograficznego, wzbogacającego kalendarz repertuarowy polskiej sceny tanecznej poprzez jego eksploatację,  m.in. uwzględnienie spektaklu w stałym repertuarze zawodowego zespołu, grupy tanecznej, kolektywu powstałego na potrzeby realizacji premiery; eksploatacja spektaklu na festiwalach, konkursach; prezentacje wyjazdowe.

Źródło: Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama