Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Klub Odkrywców Wrocławia. Wirtualne spacery miejskie, warsztaty artystyczno-edukacyjne i gry miejskie dla mieszkańców Wrocławia

Reklama
Nabór od 27.01.2023 do 20.02.2023 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 97,5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dorośli, Dzieci
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Klub Odkrywców Wrocławia. Wirtualne spacery miejskie, warsztaty artystyczno-edukacyjne i gry miejskie dla mieszkańców Wrocławia.

Forma: wsparcie.

CEL REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Integrowanie mieszkańców Wrocławia i zwiększanie ich aktywności kulturalnej. Zapewnienie właściwych warunków realizacji zadania, w tym dostosowanie do wymogów osób ze szczególnymi potrzebami.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Rozpoczęcie od 01.03.2023 roku, zakończenie do 31.12.2023 roku.

UWAGA: W ofercie należy wpisać rzeczywisty okres realizacji zadania publicznego, który nie będzie wykraczał poza wskazane terminy.

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie polegać ma na utworzeniu Klubu Odkrywców Wrocławia, będącego przestrzenią do prowadzenia edukacji i aktywności kulturalnej w szczególności poprze:
1. Organizację i przeprowadzenie cyklu wirtualnych spacerów po dzielnicach Wrocławia,
2. Organizację i przeprowadzenie warsztatów artystycznych obejmujących takie aktywności jak:
a) Tworzenie map mentalnych miasta;
b) Odkrywanie sekretnych wzorów w przestrzeni;
c) Szukanie sensu zaklętego w cegłach i robienie zdjęć;
d) Organizację wystawy fotografii autorstwa mieszkańców Wrocławia ze wzorami z cegieł;
e) Analizę pocztówek z przedwojennego Wrocławia
f) Tworzenie obrazów i eko – torb z tkanin.
3. Zorganizowanie i przeprowadzenie wydarzenia finałowego w formie gier miejskich.

Klub Odkrywców Wrocławia ma służyć integracji i budowaniu więzi wśród dorosłych, dzieci i młodzieży mieszkających we Wrocławiu.

Zadanie obejmuje również działania inwestycyjne, w tym przystosowanie funkcjonalności lokalu w szczególności dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR. Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej, każda strona oferty w formacie A4, w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ulica Gabrieli Zapolskiej 4, pokój 120. 

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu, prosimy o kontakt z sekretariatem Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem (71) 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama