Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Realizacja w 2023 roku cyklicznych, pozaszkolnych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w oparciu o...

Reklama
Realizacja w 2023 roku cyklicznych, pozaszkolnych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w oparciu o założenia profilaktyki rówieśniczej
Nabór od 02.02.2023 do 28.02.2023 15:30
Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Łączny budżet 25 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Kalisza, Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacja w 2023 roku cyklicznych, pozaszkolnych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w oparciu o założenia profilaktyki rówieśniczej.

Warunki realizacji zadania:

  • posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej i warunków do realizacji zadania,
  • prowadzenie systematycznych działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą,
  • preferowane będą oferty zawierające kompleksowy program składający się z różnorodnych strategii profilaktycznych, proponujący atrakcyjne formy pracy z dziećmi i młodzieżą, obejmujący formę oddziaływań rówieśniczych, dostosowany do różnych grup wiekowych
  • realizacja z uwzględnieniem odpowiednich wytycznych GIS i MZ, aktualnych na czas realizacji danego projektu,
  • sprawdzenie czy dane zatrudnianych przy realizacji projektu osób są zamieszczone w rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS) – obowiązek wynikający z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152),
  • zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240);
  • realizator zobowiązany jest do informowania na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych o współfinansowaniu zadania ze środków z budżetu Miasta Kalisza.
  • zadanie finansowane ze środków Miasta Kalisza może być realizowane tylko w odniesieniu do mieszkańców Kalisza,

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama