Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Działania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 02.02.2023 do 28.02.2023 15:30
Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miasta Kalisza, Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Działania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Warunki realizacji zadania:

  1. realizacja zadania powinna przebiegać w np. formie organizacji zajęć rehabilitacyjnych grupowych i/lub indywidualnych;
  2. wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia:
  1. odpowiedniego miejsca realizacji zadania właściwego do rodzaju świadczonych usług,
  2. kadry niezbędnej do realizacji zadania np. wykwalifikowanych rehabilitantów, psychologa,  
  3. sprzętu niezbędnego do realizacji zadania;

zadanie finansowane ze środków Miasta Kalisza powinno być realizowane na terenie Kalisza, a  uczestnikami zajęć realizowanych w ramach zadania mogą być osoby niepełnosprawne zameldowane na pobyt stały w Kaliszu

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama