Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

aktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób w wieku emerytalnym

Reklama
Nabór od 02.02.2023 do 28.02.2023 15:30
Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Łączny budżet 90 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Urząd Miasta Kalisza, Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: aktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób w wieku emerytalnym.

Warunki realizacji zadania:

  1. realizacja zadania powinna przebiegać w formie organizacji np. konferencji, warsztatów, seminariów, pikników i imprez integracyjnych, wystaw i działań mających na celu kształcenie ustawiczne w zakresie nauki języków obcych, obsługi komputera oraz realizacji sekcji tematycznych w zakresie kulturalnym, artystycznym, sportowym, medycznym, samorządowo–społecznym i humanistycznym;
  2. podmiot realizujący zadanie jest zobowiązany do zapewnienia:
  1. odpowiedniej kadry tj. wykwalifikowanych wykładowców,
  2. stosownej bazy lokalowej na terenie miasta Kalisza: pomieszczenia, sale wykładowe,
  3. sprzętu niezbędnego do realizacji zadania ( np. sprzęt komputerowy itp.);
  1. zadanie finansowane ze środków Miasta Kalisza może być realizowane tylko w odniesieniu do mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w Kaliszu, będących w wieku emerytalnym oraz rencistów;
  2. zadanie powinno być realizowane na terenie Kalisza (możliwa organizacja pojedynczych warsztatów, pikników itp. poza terenem Kalisza)

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama