Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji

Reklama
Nabór od 26.01.2023 do 17.02.2023 23:59
Referat Organizacyjny
Łączny budżet 196 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 196 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Miejski w Korszach, Referat Organizacyjny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji.

1. Szkolenie sportowe młodzieży oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie.

2. Organizacja przygotowań i uczestnictwo w lokalnych i regionalnych imprezach sportowych i rekreacyjnych, organizacja przedsięwzięć dotyczących sportu i rekreacji dla mieszkańców Gminy, organizowanie konkursów sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama