Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Organizacja grupowych pobytów rehabilitacyjno-wypoczynkowych dla dzieci niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 10.02.2023 do 05.03.2023 23:59
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
Łączny budżet 50 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci, Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miasta Kielce, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja grupowych pobytów rehabilitacyjno-wypoczynkowych dla dzieci niepełnosprawnych.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), prowadzące działalność statutową z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, obejmującą zadanie będące przedmiotem zlecenia.

Realizacja zleconego zadania polegać będzie na ograniczaniu skutków niepełnosprawności poprzez organizację grupowych, wyjazdowych pobytów rehabilitacyjno- wypoczynkowych dla dzieci niepełnosprawnych. Liczba działań rehabilitacyjnych skierowanych do uczestników - minimum 2 działania dziennie w trakcie trwania pobytu. 

Odbioracami zadania będą osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100) zamieszkujące na terenie Miasta Kielce

Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz realizacji zadania określa załącznik do Zarządzenia nr 8/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 08.02.2023 r.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama