Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Konkurs ofert nr 1 na realizowanie zadań publicznych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz...

Reklama
Konkurs ofert nr 1 na realizowanie zadań publicznych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii - realizacja programu dotyczącego pomocy osobom nadużywającym alkoholu ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych
Nabór od 26.01.2023 do 09.02.2023 14:00
Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"
Łączny budżet 30 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby w kryzysie bezdomności, Osoby uzależnione

Realizacja programu dotyczącego pomocy osobom nadużywającym alkoholu ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych.

   

Zadanie musi być realizowane poprzez:

  •  realizację programu całodobowej pomocy osobom nadużywającym alkoholu ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych,
  • zapewnienie całodobowego funkcjonowania programu w terminie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2023 r.,
  • udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości niezbędnych świadczeń higieniczno – sanitarnych,
  • zapewnienie niezbędnej kadry obsługującej osoby nietrzeźwe uczestniczące w programie,
  • prowadzenie ewidencji osób korzystających z programu,
  • podejmowanie działań zmierzających do podjęcia przez osoby korzystające z programu leczenia odwykowego,
  • współpraca z instytucjami prowadzącymi działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
  • zabezpieczenie ambulatorium oraz wyposażenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  • zadanie powinno być realizowane  w Bydgoszczy,
  • wszystkie warunki realizacji zadania muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama