Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Trwa konkurs MRiPS: „Od zależności ku samodzielności”

Reklama
Nabór od 25.01.2023 do 24.02.2023 23:59
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu tel. 538 117 280, od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-15.00.
Łączny budżet 3 mln PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje od 30 tys. do 100 tys. PLN
Rodziny
Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg ogłosiła nową edycję otwartego konkursu ofert w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności”. „To bardzo ważne, aby osoby z zaburzeniami psychicznymi miały świadomość swojego potencjału i praw, jakie im przysługują” – mówi minister Marlena Maląg.

Celem głównym Programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać.

Zachęcam do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób z zaburzeniami psychicznymi. Na realizację konkursu przeznaczyliśmy 3 mln zł – mówi minister Marlena Maląg.

Samopomoc, wsparcie rodzin, integracja

Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących modułów:

moduł I – wsparcie rodzin z osobą z zaburzeniami psychicznymi,

moduł II – samopomoc,

moduł III – umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia,

moduł IV – integracja i innowacyjność.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie projektów zgłaszanych do otwartego konkursu ofert w ramach Programu mogą ubiegać się:

  • jednostki samorządu terytorialnego, które realizują zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej organizując na obszarze swojego działania oparcie społeczne dla osób, które z powodu występujących u nich zaburzeń psychicznych mają trudności w życiu codziennym;
  • podmioty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, które mogą uczestniczyć w otwartych konkursach ofert na dofinansowanie programów i projektów, wynikających z lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Ważne terminy

Do 24.02.2023 – należy złożyć oferty konkursowe do Wydziałów Polityki Społecznej właściwych Urzędów Wojewódzkich (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć ofertę osobiście w powyższym terminie.

Do 17.03.2023 r. Wydziały Polityki Społecznej przekazują do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej pełną dokumentację wszystkich ofert, które uzyskały pozytywną ocenę formalną wraz z Kartami Ocen.

Do 21.04.2023 r. nastąpi rozstrzygnięcie konkursu.

Reklama