Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Konkurs ofert nr 1 na realizowanie zadań publicznych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz...

Reklama
Konkurs ofert nr 1 na realizowanie zadań publicznych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii - wspomaganie realizacji funkcji opiekuńczo – wychowawczej i kompensacyjnej w wybranych placówkach wsparcia dziennego przeznaczonych dla dzieci z grup ryzyka (w szczególności dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień)
Nabór od 26.01.2023 do 09.02.2023 14:00
Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"
Łączny budżet 210 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci

Wspomaganie realizacji funkcji opiekuńczo – wychowawczej i kompensacyjnej w wybranych placówkach wsparcia dziennego przeznaczonych dla dzieci z grup ryzyka (w szczególności dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień).

Zadanie może być realizowane na terenie miasta Bydgoszczy w różnych formach szczególnie poprzez działania mające na celu:

 • organizowanie czasu wolnego, prowadzenie zajęć tematycznych,
 • współpracę z rodziną dziecka oraz uzgadnianie istotnych decyzji dotyczących dziecka z jego rodzicami lub opiekunami prawnymi,
 • rozpoznawanie sytuacji dziecka w kontekście jego sytuacji rodzinnej,
 • pomoc dziecku w radzeniu sobie z życiowymi problemami,
 • dożywianie dzieci,
 • współpracę z innymi instytucjami,
 • objęcie fachową pomocą dzieci pochodzących z rodzin z problemem uzależnień,
 • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa,
 • uczenie planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do wieku dziecka,
 • uczenie organizowania czasu wolnego, w tym uczestnictwa w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,
 • kształtowania u dzieci nawyków prozdrowotnych,
 • przygotowanie dzieci do ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenie samodzielności w życiu,
 • osoby prowadzące zajęcia powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje do realizacji programu,
 • realizator zadania zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji dotyczącej pracy z dzieckiem i z grupą,
 • prowadzenie zajęć musi odbywać się minimum trzy dni w tygodniu,
 • oferta musi zapewniać realizowanie programu w okresie wakacyjnym, nie mniej niż przez dwa tygodnie,
 • wszystkie warunki realizacji zadania muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama