Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Konkurs ofert nr 1 na realizowanie zadań publicznych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz...

Reklama
Konkurs ofert nr 1 na realizowanie zadań publicznych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii - realizacja zadań dotyczących zorganizowanych form pomocy dla członków rodzin dotkniętych przemocą
Nabór od 26.01.2023 do 09.02.2023 14:00
Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"
Łączny budżet 55 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny

Realizacja zadań dotyczących zorganizowanych form pomocy dla członków rodzin dotkniętych przemocą.

Zadanie może być realizowane w różnych formach, w szczególności poprzez:

  • prowadzenie grup wsparcia i terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie,
  • prowadzenie programów korekcyjnych, edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie,
  • udzielenie konsultacji specjalistycznych w zakresie problemów przemocy,
  • osoby wykonujące zadanie powinny posiadać kwalifikacje umożliwiające realizację tego zadania,
  • warunki realizacji zadania muszą odpowiadać nowoczesnym standardom
  • wszystkie warunki realizacji zadania muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama