Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Budżet Obywatelski Województwa Mazowieckiego w 2023 r. zadanie pn.: Wyjazdy na basen wraz z nauką...

Reklama
Budżet Obywatelski Województwa Mazowieckiego w 2023 r. zadanie pn.: Wyjazdy na basen wraz z nauką pływania
Nabór od 30.01.2023 do 20.02.2023 23:59
Biuro Sportu
Łączny budżet 72,096 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Biuro Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Budżet Obywatelski Województwa Mazowieckiego w 2023 r. zadanie pn.: Wyjazdy na basen wraz z nauką pływania.

Składanie ofert dotyczy następującego zadania publicznego wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego w 2023 roku w formie powierzenia realizacji zadania.

Zadanie konkursowe pn.
1. Wyjazdy na basen wraz z nauką pływania

Uwaga!
Specyfika zadania:
1) W ramach projektu zorganizowane zostaną wyjazdy na basen wraz z nauką pływania dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia z terenu województwa mazowieckiego - Podregionu Siedleckiego (minimum 45 osób oraz 2 opiekunów). Podczas każdego z wyjazdów zapewniony zostanie przejazd, instruktaż pływania, pobyt na basenie i obecność opiekunów;
2) Projekt przewiduje wyjazdy na basen raz w tygodniu przez pół roku (24 tygodnie) w terminie od czerwca do grudnia 2023 roku.

W ramach zadania zakłada się sfinansowanie poniżej wymienionych kosztów merytorycznych, w szczególności:
1) wynagrodzenie instruktorów pływania;
2)  wynagrodzenie opiekunów wyjazdów;
3) wynajem autokaru;
4) zakup wejściówek na basen;
5) koszty informacyjno-promocyjne.

 

Odbiorcami danego projektu będą w szczególności: 
Zadanie jest adresowane do mieszkańców Podregionu Siedleckiego (dzieci i młodzieży do 18 roku życia) i dotyczyć będzie następujących powiatów: garwoliński, łosicki, siedlecki, sokołowski, węgrowski i Miasta Siedlce.

Miejsce realizacji zadania:
Miejscowości Podregionu Siedleckiego.

W ramach ogłoszenia konkursowego Zarząd Województwa Mazowieckiego dokona wyboru tylko jednej oferty.

 

Składanie ofert: od dnia 30 stycznia 2023 roku do dnia 20 lutego 2023 roku.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 marca 2023 roku.
Zadanie może być realizowane w terminie: od 31 marca 2023 roku do 15 grudnia 2023 roku.
 
Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama