Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

BDO/KK/2023/056 Realizacja zadań mających na celu wsparcie edukacyjne i informacyjne mieszkańców w procesie Szczecińskiego Budżetu...

Reklama
BDO/KK/2023/056 Realizacja zadań mających na celu wsparcie edukacyjne i informacyjne mieszkańców w procesie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2024
Nabór od 26.01.2023 do 17.02.2023 15:00
Biuro Dialogu Obywatelskiego
Łączny budżet 40 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 40 tys. PLN
Gmina Miasta Szczecin, Biuro Dialogu Obywatelskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: BDO/KK/2023/056 Realizacja zadań mających na celu wsparcie edukacyjne i informacyjne mieszkańców w procesie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2024.

Zadanie będzie polegało na opracowaniu koncepcji i realizacji działań w celu rozpowszechnienia wiedzy i zwiększenia uczestnictwa mieszkańców Miasta w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim 2024, zwany dalej SBO, w tym m.in.:

1) Podejmowanie działań mających na celu inspirowanie i zachęcanie mieszkańców do myślenia projektowego o potrzebach lokalnych społeczności, wskazywanie korzyści wynikających z SBO, zwiększanie wiedzy o zasadach na jakich funkcjonuje SBO, co będzie skutkowało zaangażowaniem mieszkańców w składanie projektów i udziałem w głosowaniu.

2) Animowanie mieszkańców Miasta do podejmowania innowacyjnych działań promujących ideę i projekty SBO wśród społeczności Szczecina, m.in. w przestrzeni miejskiej, internecie, mediach społecznościowych.

3) Wsparcie mieszkańców na etapie planowania, pisania i zgłaszania projektów oraz ich promocji, przed i w trakcie głosowania.

4) Szkolenia oraz pomoc mieszkańcom w zakresie głosowania w tym działania mające na celu uświadamianie mieszkańców dotyczące ochrony danych osobowych. 

5) Opracowanie i tworzenie materiałów informacyjno – edukacyjnych, także z zakresu tematyki zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w projektach SBO. 

6) Prowadzenie i koordynacja punktów konsultacyjno-informacyjnych, warsztatów, szkoleń w trakcie trwania SBO, we współpracy z Miastem.

7) Wsparcie edukacyjne i informacyjne dla obywateli Ukrainy mieszkających w Szczecinie, zainteresowanych udziałem w SBO.

8) Współpraca z jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi Miasta, organizacjami pozarządowymi, szkołami i szkołami/uczelniami wyższymi, spółkami z udziałem Miasta oraz podmiotami współpracującymi z Miastem, w szczególności z Radami Osiedli.

9) Prowadzenie działań podnoszących zaangażowanie i wiedzę o SBO w kanałach informacyjnych udostępnionych przez Miasto.

10) Prowadzenie działań promocyjnych dot. projektów SBO, znajdujących się na liście do głosowania.

11) Dystrybucja materiałów promocyjnych zapewnionych przez Miasto podczas realizowanych zadań oraz współpraca przy działaniach informacyjnych Miasta.

Przy planowaniu i realizacji zadań należy uwzględnić w szczególności mieszkańców poniżej 24 roku życia oraz seniorów.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama