Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Budżet Obywatelski Województwa Mazowieckiego w 2023 r. zadanie pn.: Wakacyjna Akademia Sportu

Reklama
Nabór od 30.01.2023 do 20.02.2023 23:59
Biuro Sportu
Łączny budżet 109 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Biuro Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Budżet Obywatelski Województwa Mazowieckiego w 2023 r. zadanie pn.: Wakacyjna Akademia Sportu.

Składanie ofert dotyczy następującego zadania publicznego wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego w 2023 roku w formie powierzenia realizacji zadania.

Zadanie konkursowe pn.
1. Wakacyjna Akademia Sportu


Uwaga!
Specyfika zadania:
1) W ramach projektu zorganizowane zostaną zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Podregionu Siedleckiego. Przewiduje się zorganizowanie pięciu tygodniowych turnusów. W każdym turnusie uczestniczyć będzie minimum 45 dzieci i młodzieży (w sumie 225 uczestników całego projektu) z podziałem na kategorie wiekowe: roczniki 2009-2011, 2012-2013, 2014 i młodsi;
2) Zajęcia odbywać się będą pięć razy w tygodniu w wymiarze 6 godzin. Każdy dzień pełny będzie zajęć sportowych (piłka nożna, koszykówka, siatkówka, lekkoatletyka), zajęć integracyjnych (gry i zabawy, turnieje, konkursy), wycieczek (na basen, park trampolin).

W ramach zadania zakłada się sfinansowanie poniżej wymienionych kosztów merytorycznych, w szczególności:
1) wynagrodzenie kadry trenerskiej; opieki medycznej;
2) zakup nagród, trofeów;
3) wyżywienie dla uczestników;
4) zakup niezbędnego sprzętu sportowego;
5) zakup biletów na basen, parku trampolin;
6) koszty informacyjno-promocyjne.


Odbiorcami danego projektu będą w szczególności: 
Zadanie jest adresowane do mieszkańców Podregionu Siedleckiego (dzieci i młodzieży) i dotyczyć będzie następujących powiatów: garwoliński, łosicki, siedlecki, sokołowski, węgrowski i Miasta Siedlce.

Miejsce realizacji zadania:
Miejscowości Podregionu Siedleckiego.

W ramach ogłoszenia konkursowego Zarząd Województwa Mazowieckiego dokona wyboru tylko jednej oferty.

 

Składanie ofert: od dnia 30 stycznia 2023 roku do dnia 20 lutego 2023 roku.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 marca 2023 roku.
Zadanie może być realizowane w terminie: od 31 marca 2023 roku do 15 grudnia 2023 roku.
 
Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama