Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Czwarty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w...

Reklama
Czwarty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2023 r., realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego pn. „ŁÓDZKIE NA PLUS”
Nabór od 25.01.2023 do 15.02.2023 23:59
Departament Sportu i Edukacji
Łączny budżet 1,373 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 40 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Sportu i Edukacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Czwarty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2023 r., realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego pn. „ŁÓDZKIE NA PLUS” .

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

W ramach konkursu przewiduje się sfinansowanie następujących projektów:

Lp.

Nazwa zadania

Opis

Maksymalna kwota dotacji

1

AeroPiknik Ziemi Brzezińskiej

Realizacja zadania polega na organizacji jednodniowego pikniku rodzinnego w powiecie brzezińskim. Wydarzenie ma na celu zapoznanie dzieci i młodzież z tematyką sportów lotniczych. Realizator projektu zapewni m.in. warsztaty modelarskie, pokazy wiatrakowców
i motoparalotni, trenażera lotniczego, symulatora lotów, dmuchanych zjeżdżalni oraz upominków. Organizator zobowiązany jest do zapewnienia opieki medycznej oraz ubezpieczenia wydarzenia.

 40 000,00

2

Aktywne – zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci
i młodzieży

Projekt skierowany jest do dzieci
i młodzieży z powiatu kutnowskiego.
W ramach projektu zostaną przeprowadzone pozalekcyjne zajęcia rekreacyjno-sportowe: piłka nożna chłopców i dziewcząt i siatkówka dziewcząt. W ramach projektu realizator zapewni następujące działania: rekrutacja dzieci, stworzenie grup, zapewnienie każdej grupie trenera, przeprowadzenie dwóch zajęć tygodniowo po 90 minut, zakup niezbędnego sprzętu do przeprowadzenia zajęć sportowych. W trakcie trwania projektu organizator przeprowadzi jednodniowe zawody sportowe: turniej siatkówki dla dziewcząt i turniej piłki nożnej.

 40 000,00

3

Unihokej - zabawą na wesoło

Realizator projektu przeprowadzi dla dzieci
i młodzieży nieodpłatne zajęcia unihokeja na terenie powiatu łęczyckiego (2 treningi tygodniowo po 90 minut). Organizator zapewni koszulki z hasłem przewodnim "Unihokej – zabawą na wesoło" oraz udostępni bezpłatnie sprzęt do zajęć dla uczestników projektu
(20 sztuk). W ramach zadania realizator zapewni naukę podstawowych zasad oraz techniki gry unihokeja, organizowane będą konkursy strzeleckie, mini turnieje pomiędzy uczestnikami zadania.

39 035,00

4

998 Warrior FireFighter Games

Zadanie polega na zorganizowaniu strażackiego turnieju sprawnościowego w okresie wakacji 2023 r.  dla minimum 50 osób  w wieku 8-18 lat zamieszkujących gminę Grabów w powiecie łęczyckim. Realizator projektu przeprowadzi eliminacje dla zgłoszonych dzieci. Finał odbędzie się na stadionie w Grabowie. Organizator zapewni ubezpieczenie i opiekę medyczną podczas wszystkich zajęć, a uczestnicy zadania otrzymają poczęstunek, medale i dyplomy. Projekt polega również na przeprowadzeniu gminnych zawodów  sportowo-pożarniczych  dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Zgłoszone 9-osobowe drużyny będą mogły wykorzystać zakupiony profesjonalny sprzęt do treningów.

36 500,00

5

OBÓZ SPORTOWY "FITMOCNI 2023"

Zadanie polega na organizacji 10-dniowego obozu sportowego w ramach działań dotyczących sportowych wakacji dla dzieci
i młodzież z powiatu łódzkiego wschodniego. Realizator projektu zapewni uczestnikom obozu, codzienne treningi oparte na dyscyplinie Judo
i Cheerleadingu. W programie obozu przeprowadzi pogawędki w zakresie zdrowego odżywiania, utrwalanie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz zapewni warunki do rozwijania zainteresowań i uzdolnień sportowych.

40 000,00

6

Bieg na orientację – Wiączyń

Zadanie z zakresu kultury fizycznej polega na wykonaniu specjalistycznej mapy do biegu na orientację fragmentu lasu Wiączyń (lub innego terenu zielonego na terenie powiatu). Realizator projektu udostępni mapę mieszkańcom województwa podczas zawodów sportowych popularyzujących bieg i marsz na orientację.
Projekt skierowany jest do wszystkich chętnych mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego- młodzież, dorośli, osoby starsze, rodziny
z dziećmi.

6 000,00

7

TRENUJ, A BĘDZIESZ WIELKI

Zadanie dotyczy organizacji turnieju piłkarskiego dla dzieci zamieszkujących teren gminy Lipce Reymontowskie i powiat skierniewicki. Organizator zapewni wstęp wolny na zawody wszystkim chętnym dzieciom z powiatu skierniewickiego. W ramach turnieju zostaną rozegrane mecze we wszystkich kategoriach wiekowych (od rocznika 2008 do rocznika 2017).

39 910,00

8

Z mapą i elektroniką przez las w zakresie kultury fizycznej

Realizacja projektu dotyczy organizacji dwóch imprez sportowych ( marsz i bieg na orientację ) podczas, których uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z czytaniem mapy, obsługi urządzeń nawigacyjnych
i elektronicznych oraz poruszaniem się w terenie z mapą  przygotowaną przez realizatora projektu.   Organizator zapewnia do wyboru trzy różnej trudności trasy w zależności od preferencji
i doświadczenia uczestnika oraz na czas biegu każdy uczestnik otrzyma elektroniczną kartę startową (CHIP) - do pomiaru czasu i potwierdzania obecności w punkcie. Realizator zapewni uczestnikom pamiątkowy medal. Projekt będzie realizowany w powiecie skierniewickim.

8 350,00

9

Wieluński Runmageddon dla dzieci

Projekt polega na organizacji w Wieluniu wydarzenia rekreacyjno-sportowego dla dzieci
w wieku od 4 do 13 lat z terenu powiatu wieluńskiego. Dzieci podzielone na odpowiednie kategorie wiekowe wezmą udział w biegu
z przeszkodami na dystansie ok. 1 km. Organizator przeprowadzi również wydarzenia dla dorosłych: szkolenie z udzielania pierwszej pomocy i badania profilaktyczne.

40 000,00

10

GALEWSKI LAS MOCY!

Galewski las mocy to projekt organizowany na terenie kompleksu leśnego gminy Galewice
w powiecie wieruszowskim. Podczas wydarzenia realizator projektu zapewnia sportową rywalizację w różnych kategoriach wiekowych, uwzględniając różne poziomy zaawansowania. W zawodach organizator zapewnia naturalne przeszkody, które można napotkać
w kompleksach leśnych np. wbieganie na piaskowiec, błotne przeszkody i inne. Organizator wydarzenia zapewnia dla uczestników projektu upominki i poczęstunek.

40 000,00

11

Rusz się po zdrowie !!!

W ramach projektu zorganizowane zostaną zajęcia z jogi i tenisa ziemnego. Zadanie ma na celu zachęcić mieszkańców gminy Czastary w powiecie wieruszowskim do większej aktywności fizycznej. Organizator projektu zapewnia wykwalifikowanych instruktorów do prowadzenia zajęć sportowych.

40 000,00

12

Wakacyjna Akademia Sportu

Projekt polega na zorganizowaniu półkolonii
w formie Wakacyjnej Akademii Sportu dla dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego,
w szczególności z powiatu m. Łódź. W ramach zadania organizator przeprowadzi dla dzieci zajęcia sportowe, wyjścia na basen oraz turnieje dla dzieci i młodzieży biorącej udział
w półkoloniach. Realizator projektu w okresie letnich wakacji zapewnia organizację. 4 turnusów Wakacyjnej Akademii Sportu.

40 000,00

13

Piknik lekkoatletyczny upamiętniający Jadwigę Wajs

Projekt polega na organizacji jednodniowego pikniku lekkoatletycznego dla mieszkańców Łodzi. W pikniku będzie mógł brać  udział każdy mieszkaniec miasta oraz korzystać z jego atrakcji. W ramach pikniku będą zapewnione atrakcje dla dzieci, dmuchańce konkursy lekkoatletyczne i catering dla wszystkich uczestników.

40 000,00

14

Bieg na orientację nad Stawy Jana

Zadanie dotyczy organizacji biegu i marszu na orientację oraz wykonania specjalistycznej mapy do biegu na orientację terenu wokół Stawów Jana (lub innego terenu zielonego na terenie m. Łodzi). Organizator projektu wykona mapę
i udostępni uczestnikom zawodów. Celem realizowanego zadnia jest popularyzacja biegu na orientację - dyscypliny sportowej, w której zawodnik, posługując się mapą i kompasem, ma za zadanie w jak najkrótszym czasie przebiec określoną trasę wyznaczoną w terenie przez punkty kontrolne.

6 000,00

15

Piknikowe łowy na lisa

Projekt polega na organizacji dwudniowego pikniku sportowego na radioorientację. Organizator zapewnia przygotowanie trasy, sprzęt odbiorczy dla uczestników biegu na radioorientację, przygotowanie ogniska
z poczęstunkiem. Organizator zobowiązany jest do zapewnienia upominków oraz medali. Realizacja zadania odbędzie się w powiecie m. Skierniewice.

13 500,00

16

Bądź aktywny – na sportowo z wodą

Projekt „Bądź aktywny – na sportowo z wodą” skierowany jest do wszystkich mieszkańców m. Skierniewice. Projekt zakłada organizację integracyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych w dyscyplinach związanych z wodą takich jak spływy kajakowe, kajak-polo oraz ratownictwo wodne sportowe. Realizator projektu zapewni mieszkańcom m. Skierniewice udział w zajęciach sportowych, które poprowadzą wykwalifikowani instruktorzy.

39 608,00

17

Dbam, trenuję, kibicuję - Pasja rodzi profesjonalizm

W ramach projektu przeprowadzone będą treningi dla dzieci z roczników 2010-2016
z powiatu rawskiego. Organizator zapewnia 3 treningi tygodniowo dla każdego rocznika. Czas jednostkowy treningu to 1,5 godziny. Czas trwania zajęć szacowany jest na 3 miesiące. Organizator zapewni dostęp do  boiska sportowego oraz wykwalifikowanych instruktorów/trenerów. W ramach projektu przewidywany jest zakup sprzętu sportowego do prowadzenia treningów piłki nożnej.

39 890,00

18

Szachownica jak boisko, gdy przewidzisz ruch wygrywasz wszystko !

Organizacja szkolenia piłkarskiego oraz zajęć szachowych dla dzieci i młodzieży z gminy Sadkowice oraz z powiatu rawskiego wraz
z zakupem sprzętu sportowego. Realizator  projektu zapewnia  organizację czterech grup piłkarskich oraz dwóch grup szachowych. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe koszulki.

40 000,00

19

Poznaj podwodny świat - zajęcia z nurkowania dla dzieci i młodzieży
z powiatu rawskiego

Projekt polega na przeprowadzeniu cyklu zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu rawskiego z nurkowania. Zajęcia mają na celu popularyzację wśród mieszkańców powiatu rawskiego nurkowania.

31 450,00

20

LEKKOATLETYKA- uczy, bawi  
i wychowuje

Zadanie dotyczy popularyzacji lekkiej atletyki   wśród dzieci i młodzieży do 18 roku życia
z terenu powiatu bełchatowskiego. Realizator projektu zapewnia treningi lekkoatletyczne prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów oraz lekkoatletyczne zawody sportowe dla wszystkich uczestników projektu.

40 000,00

21

Chodzimy, pływamy i o zdrowie dbamy!

Realizacja projektu dotyczy przeprowadzenia zajęć nordic walking przez profesjonalnego trenera oraz organizacji lekcji nauki pływania dla młodszych lub aqua aerobik dla starszych uczestników projektu z powiatu łaskiego. Zadanie podsumuje spotkanie integracyjne dla wszystkich uczestników.

40 000,00

22

Aktywnie i sportowo w gminie Lutomiersk

Projekt polega na organizacji zajęć ze slow joggingu, nordic-walking (ew. nart biegowych w okresie jesienno-zimowym w razie korzystnych do tego warunków atmosferycznych), jogi oraz zajęcia nauki pływania dla dorosłych. Projekt zadania podsumuje rowerowy rajd integracyjny wokół ciekawych turystycznie miejsc w gminie Lutomiersk.

37 000,00

23

WYŚCIG KOLARSKI PO ZIEMI POWIATU PABIANICKIEGO

Projekt polega na organizacji wyścigu kolarskiego o charakterze ogólnopolskim. Wyścig ma na celu popularyzacje sportu kolarskiego, wyłonienie zwycięzców wyścigu
w poszczególnych kategoriach wiekowych
w powiecie pabianickim. Realizator projektu zapewni udział nie tylko zawodnikom, ale również kibicom w każdym wieku.

40 000,00

24

Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez udział w dodatkowych bezpłatnych zajęciach

Projekt polega na organizacji bezpłatnych zajęć ruchowych i koordynacyjnych na świeżym powietrzu dla dzieci i młodzieży z powiatu pabianickiego. Realizator przygotuje dla uczestników projektu zajęcia ogólnorozwojowe, koordynacyjne.

39 943,00

25

Królewski festiwal gier i zabaw

Projekt polega na organizacji festiwalu sportowego. Zadanie odbędzie się na obiektach sportowych w Złoczewie w powiecie sieradzkim Organizator przygotuje dla uczestników projektu sportowe gry, konkursy, tory przeszkód i inne. Realizator zadania zapewni udział animatora dla dzieci, poczęstunek oraz nagrody.

40 000,00

26

Dzień Dziecka z „Widzewskim Charakterem”- piknik rodzinny

Projekt polega na organizacji jednodniowego wydarzenia dla rodzin z powiatu tomaszowskiego. Podczas tego projektu odbędzie się pokazowy trening piłki nożnej oraz liczne zawody sprawnościowe dla najmłodszych. Organizator zapewni wyżywienie, słodki catering dla najmłodszych oraz dmuchańce.

40 000,00

27

Czerniewice biegają! Szkolenie lekkoatletyczne oraz zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży

Zadanie polega na organizacji szkolenia lekkoatletycznego dla dzieci i młodzieży z gminy Czerniewice w powiecie tomaszowskim. Projekt zakłada zakup sprzętu sportowego niezbędnego do przeprowadzenia zajęć sportowych.

40 000,00

28

Organizacja treningów wraz z zawodami saneczkarskimi z wykorzystaniem całorocznej zjeżdżalni z igielitu w Rzeczycy

Projekt zakłada realizację treningów saneczkarskich prowadzonych przez profesjonalnych trenerów saneczkarstwa oraz organizację zawodów. Treningi oraz zawody odbywać się będą na całorocznej zjeżdżalni
z igielitu w Rzeczycy w okresie wakacyjnym.

40 000,00

29

Bieg na orientację do Grot Nagórzyckich

Zadanie dotyczy organizacji biegu i marszu na orientację oraz wykonania specjalistycznej mapy do biegu na orientację wokół terenu Grot Nagórzyckich (lub innego terenu zielonego na terenie powiatu tomaszowskiego). Organizator projektu wykona mapę oraz udostępni ją uczestnikom projektu. Celem realizowanego zadnia jest popularyzacja biegu na orientację - dyscypliny sportowej, w której zawodnik, posługując się mapą i kompasem, ma za zadanie w jak najkrótszym czasie przebiec określoną trasę wyznaczoną w terenie przez punkty kontrolne.

6 000,00

30

Rozpoczęcie
i zakończenie wakacji na sportowo

Projekt polega na przeprowadzeniu treningów
i rozgrywkach z piłki siatkowej dla mieszkańców powiatu zduńskowolskiego. Realizator zapewni  odbiorcom udział w treningach siatkówki (od poniedziałku do piątku przez dwa tygodnie). Dodatkowo w ramach zadania zorganizowane zostaną 2 turnieje siatkówki w różnych kategoriach wiekowych. Organizator zapewni uczestnikom projektu pamiątkowe koszulki, medale, puchary oraz poczęstunek dla uczestników turnieju.

40 000,00

31

Siatkówka łączy pokolenia

Projekt polega na  organizacji integracyjnych, imprez sportowych, w których wezmą udział mieszkańcy województwa łódzkiego, w szczególności powiatu zduńskowolskiego.
W ramach projektu zostanie rozegranych 6 turniejów piłki siatkowej.

40 000,00

32

Szkolenie piłkarskie oraz zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szadek

Projekt polega na zorganizowaniu szkolenia
z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z powiatu zduńskowolskiego. Organizator zapewnia treningi z piłki nożnej, zakup sprzętu sportowego oraz strojów dla odbiorców zadania.

40 000,00

33

Chcemy być FIT - kompleksowy program prozdrowotny dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego

Projekt polega na organizacji bezpłatnych zajęć sportowych, ogólnorozwojowych, zajęcia związane z profilaktyką bólów kręgosłupa, konsultacje dietetyczne oraz konsultacje fizjoterapeutyczne. Zajęcia prowadzone będą przez kwalifikowanych instruktorów, trenerów
i fizjoterapeutów. Konsultacje dietetyczne prowadzone będą przez specjalistów dietetyków. Zajęcia będą organizowane dla kobiet
i mężczyzn bez górnej granicy wieku.

40 000,00

34

Tata i syn razem na boisku

Projekt polega na organizacji ok. 80 treningów piłki nożnej dla dwóch pokoleń- ojców i dzieci (ok. 40 dla młodszej grupy i ok. 40 dla starszej grupy). W trakcie realizacji projektu zapewniona zostanie przez realizatora baza sportowa, opieka nad grupami, merytoryczne wsparcie w zakresie wspólnego treningu. Zadanie odbędzie się na terenie powiatu bełchatowskiego.

40 000,00

35

Na boisku i na korcie - Widawskie zajęcia sportowe w sześciu dyscyplinach

Projekt polega na przeprowadzeniu zajęć sportowych dla mieszkańców powiatu łaskiego
w następujących dyscyplinach: piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna, tenis ziemny, tenis stołowy oraz badminton. Organizator zapewnia przeprowadzenie dwóch treningów tygodniowo z każdej wyżej wymienionej dyscypliny. Zadanie skierowane jest do wszystkich mieszkańców powiatu.

40 000,00

36

Przez sport do zdrowia - aktywne wakacje dla dzieci z powiatu piotrkowskiego

Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 6-13 lat z powiatu piotrkowskiego. Aktywne wakacje to sportowe półkolonie dla 120 osób podzielone na cztery tygodniowe turnusy oparte o zajęcia na bazie sportów walki, edukację żywieniową oraz wsparcie animatorów. Organizator zapewni uczestnikom wyżywienie, napoje oraz wycieczki krajoznawcze. Podczas półkolonii opiekę nad dziećmi sprawować będzie wykwalifikowana kadra trenersko/instruktorska. Organizator projektu zapewni ubezpieczenie NW i OC. Projekt zakłada zorganizowanie pikniku sportowo-rekreacyjnego dla beneficjentów projektu. Dla dzieci zostaną przygotowane animacje, zabawy na dmuchanych atrakcjach, wesołe miasteczko oraz rywalizacje w różnych dyscyplinach zręcznościowych i torze sprawnościowym przygotowanym przez organizatorów.  

40 000,00

37

Bełchatów Open 2023

Zadanie polegać będzie na organizacji 4 turniejów tenisa ziemnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz pikniku podsumowującego osiągnięte wyniki, podczas którego zostaną wyłonione „Rakiety Bełchatowa 2023”. Uczestnikami projektu będą mieszkańcy powiatu bełchatowskiego. Projekt zakłada przeprowadzenie rozgrywek w 6 kategoriach: do 12 r.ż., do 14 r.ż., do 17 r.ż., kobiety, mężczyźni, osoby 50+. Turnieje zostaną rozegrane na kortach MCS w 2023 roku. Organizator zapewni m.in. posiłek, napoje regeneracyjne, pakiet startowy, dyplom, upominek, puchar,
zwycięzcom zostaną wręczone nagrody rzeczowe. 

30 000,00

38

KOLARSKA KADRA CZEKA

Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych powiatu łaskiego. W ramach zadania przewiduje się przeprowadzenie wyścigu kolarskiego oraz pozyskanie sprzętu sportowego, który pozwoli na zwiększenie aktywności fizycznej wśród młodzieży. Celem zadania jest wyłonienie nowych zawodników, którzy w przyszłości zasilą młodzieżową kadrę wojewódzką.

40 000,00

39

Szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży
z gminy Nieborów oraz zakup sprzętu sportowego

Projekt polega na przeprowadzeniu szkolenia z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z Gminy Nieborów. Organizator zapewnia zakup sprzętu sportowego niezbędnego do przeprowadzenia zajęć. Realizacja zadania odbędzie się
w powiecie łowickim.

40 000,00

Suma:

1 373 186,00

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama