Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Konkurs ofert: „Organizacja przedsięwzięcia regionalnego – Opolski Dzień Rodziny”

Reklama
Nabór od 23.01.2023 do 15.02.2023 15:30
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
Informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska 25c w Opolu, adres e-mail: rops@rops-opole.pl, tel. 77 44 15 250 wew. 31.
Łączny budżet 125 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Organizacja przedsięwzięcia regionalnego – Opolski Dzień Rodziny” w 2023 roku.

Nazwa projektu, w ramach którego realizowane jest zadanie:

Projekt pn. Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VIII - Integracja Społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działania:

Kompleksowa organizacja regionalnego przedsięwzięcia - Opolski Dzień Rodziny, która powinna zawierać:

1)   organizację występów artystycznych, w tym zespołów młodzieżowych i dziecięcych;

2)   organizację wykładów specjalistów m.in. o prawach i obowiązkach rodzin (np. w ramach stoisk specjalistycznych);

3)   organizację stoisk specjalistycznych, tj.:

a)      stoisko psychologiczne,

b)      stoisko prawne,

c)      stoisko terapeutyczne,

d)      stoisko socjalne,

e)      stoisko mediacyjne;

4)   organizację zabaw i animacji rodzinnych, w tym atrakcji typu; zjeżdżalnie, malowanie twarzy, itp.;

5)   zapewnienie poczęstunku (np. zupa i bułka);

6)   zapewnienie prowadzącego przedsięwzięcie;

7)   zapewnienie zadaszonego miejsca dla ok. 2000 osób na terenie powiatu krapkowickiego, posiadającego, co najmniej:

a)      możliwość organizacji działań, o których mowa w pkt od 1) do 5),

b)      możliwość zapewnienia miejsc siedzących i stołów do konsumpcji,

c)      scenę z systemem nagłośnieniowym wraz z mikrofonami bezprzewodowymi,

d)      bezpłatny parking,

e)      miejsce na przygotowanie i podawanie ciepłego posiłku,

f)       toalety, w tym dla dzieci i osób niepełnosprawnych,

g)      ogrodzoną infrastrukturę, 

h)      miejsce na ustawienie dodatkowych atrakcji typu: dmuchańce, edukacyjne place zabaw, trampoliny, itp.

Cele oraz oczekiwania stawiane składanym ofertom:

1)   podkreślenie roli rodziny przyczyniającej się do rozwoju i wzmocnienia więzi w całej społeczności lokalnej, wzmocnienie roli rodziny biologicznej poprzez promocję jej funkcji rozwojowych i zdolności do przezwyciężania braków i pokonywania trudności, w tym informacja na temat dostępności usług w postaci poradnictwa dla rodzin zagrożonych utratą swoich naturalnych funkcji,

2)   pomoc rodzinie biologicznej dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, podkreślenie roli i ważności rodziny,

3)   zapewnienie aktywnego spędzenia czasu w gronie rodziny i przyjaciół;

4)   współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu przy organizacji przedsięwzięcia;

5)   zapewnienie działań informacyjnych i organizacyjnych o realizowanym zadaniu, która zapewni udział jak największej liczbie osób z województwa opolskiego;

6)   obowiązek dokumentowania (np. zdjęcia, film) realizacji zadania;

7)   zapewnienie działań na kampanię świadomościową dotyczącą realizowanego zadania, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie powierzenia wykonania zadania, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia oferty jest posiadanie konta w Aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl.

Termin składania ofert ustala się od dnia publikacji ogłoszenia, do dnia 15 lutego 2023 r., do godz. 15:30.

Oferta składana w ramach konkursu określonego niniejszym ogłoszeniem, winna zostać przygotowana i wysłana wyłącznie w Aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl.

Reklama