Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Reklama
Nabór od 01.02.2023 do 02.03.2023 23:59
Klaster Innowacji Społecznych
Biuro projektu:  ul. o. Jana Siemińskiego 22 44-100 Gliwice tel: 579 650 968 mail: kontakt@fioslaskie.com web: fioslaskie.com
Łączny budżet 447,745 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 1 tys. do 5 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Śląskie Lokalnie to inicjatywa, dzięki której w latach 2021-2023 rozdamy łącznie kwotę 1,4 mln zł na oddolne inicjatywy mieszkańców województwa śląskiego. Celem inicjatywy jest wsparcie rozwoju młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych w realizacji działań społecznych. W roku 2023 organizujemy trzecią edycję konkursu, w którym uczestnicy mogą ubiegać się o mikrogranty w wysokości od 1000 zł do 5000 zł.

Kto może składać wniosek?

1. Młoda organizacja pozarządowa, mająca siedzibę w województwie śląskim, która została zarejestrowana nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Roczny przychód organizacji nie może przekraczać 30 tysięcy złotych (za poprzedni rok obrotowy).
2. Grupa nieformalna, składająca się z przynajmniej trzech osób, nieposiadających osobowości prawnej, które chcą działać na rzecz lokalnych społeczności.
3. Organizacja pozarządowa (patron) to taka organizacja, która składa i realizuje projekt w imieniu grupy nieformalnej, która nie ma takiej możliwości.

Mikroprojekty w III edycji konkursu mogą rozpocząć się najwcześniej 01.04.2023 roku i powinny zakończyć się przed 30.11.2023 roku. Nabór wniosków będzie trwał od 1 lutego do 2 marca. Aby ubiegać się o środki w konkursie grantowym należy wygenerować wniosek na stronie operatora konkursu (www.fioslaskie.com). Na etapie składania wniosku nie trzeba opisywać szczegółowo budżetu. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone pod koniec marca.

Reklama